logo

Betyg och behörighet

Händer som skriver på papper

Vem får söka en gymnasieutbildning och hur vet jag att jag är behörig till ett program? Här hittar du svar på frågor som gäller dina betyg och behörighet till gymnasiet.

Jämförelsetal

Ditt slutbetyg i åk 9 är avgörande för antagningen.

Värdet av dina 16 bästa betyg bildar ett så kallat jämförelsetal.

Dina betyg i de olika ämnena värderas enligt följande:

A = 20 poäng
B = 17,5 poäng
C = 15 poäng
D = 12,5 poäng
E = 10 poäng
F = 0 poäng (ej godkänd)

Här kan du räkna ut din meritpoäng Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behörighet

Du får söka en gymnasieutbildning om du kan påbörja utbildningen före 1 juli det år du fyller 20 år. Du får inte ha avslutat ett program eller likvärdig utbildning tidigare.

Yrkesprogram

Om du ska söka till ett yrkesprogram måste du minst ha betyget godkänt (E) i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 5 andra ämnen.

Högskoleförberedande program

Om du ska söka till ett högskoleförberedande program måste du minst ha betyget godkänt (E) i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 9 andra ämnen.

Om du söker Ekonomi-, Humanistiska eller Samhällsvetenskaps- programmet måste ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap ingå i dessa 9 ämnen.

Om du söker Naturvetenskaps- eller Teknikprogrammet måste ämnena biologi, kemi och fysik ingå i dessa 9 ämnen.

Färdighetspoäng till Estetiska programmet

Om du söker Estetiska programmet såsom bild, dans, musik och teater kan du få göra ett antagningsprov. Den färdighetspoäng som du får av provet läggs till ditt betyg och det är den summan du söker på till detta program.

Fri kvot/särskilda skäl

Du kan begära att prövas enligt fri kvot/särskilda skäl. Du kan då hänvisa till medicinska eller sociala skäl. Det gäller även dig som har betyg som inte kan jämföras med grundskolans respektive gymnasieskolans betyg. För att kunna prövas i fri kvot måste du vara behörig till det program du söker.

Blanketten finns här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du bor i Hagfors kommun ska din blankett skickas till Karlstad, då det är de som administrerar ansökningarna.

Blanketten skickas hit:

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Elevantagningen
651 84 KARLSTAD

Meritpoäng till olika program

På elevantagningen.se presenteras det jämförelsetal som den sist antagna på respektive program hade vid respektive antagning.

Här är finns jämförelsetalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Publicerad av

Senast ändrad

Kontaktuppgifter

Helena Eriksson

Studie- och yrkesvägledare för grundskolan

072-206 8730

helena.eriksson@edu.hagfors.se