logo

Campus Hagfors - Förskollärarprogrammet på distans


I samarbete med Karlstads universitet startade i januari 23 en Campusutbildning till FÖRSKOLLÄRARE I HAGFORS. Det blev vår första längre programutbildning på Lärcentrum.

Utbildningen är CSN berättigad och bedrivs på helfart. Studier vid campus lärcentra förutsätter närvaro på lärcentra i Hagfors flera dagar varje vecka samt närvaro på Karlstads universitet
ca 3 gånger per termin, 2-3 dagar per tillfälle.

Förskollärarprogrammet ger goda förutsättningar att utvecklas i ett yrke som är intressant och betydelsefullt. Under utbildningen förvärvar du kunskaper om barns skapande, utveckling och lärande. Du utvecklar förmågan att leda pedagogisk verksamhet och knyter kontakter med arbetslivet.
Programmet omfattar 210 högskolepoäng, vilket motsvarar tre och ett halvt års heltidsstudier.

BEHÖRIGHETSKRAV

För antagning till Förskollärarprogrammet krävs grundläggande behörighet samt särskild behörighet; Naturkunskap 1b eller 1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2.

Låt dig inspireras till universitetsstudier via Campus Hagfors.

På Karlstads universitets hemsida, länk i höger spalt kan man läsa mer om de olika programmen som finns.


Publicerad av

Senast ändrad

Kontakt

Rektor
mattias.schelin@edu.hagfors.se

Studie-och yrkesvägledare/adm
viktoria.hedelin@edu.hagfors.se