Hjälptjänster

logo

Vård, omsorg och rehabilitering

Individ- och omsorgsavdelningen i Hagfors kommun strävar efter att du ska känna dig trygg och kunna bo kvar i din nuvarande bostad så länge det är möjligt.

Om du behöver stöd i ditt vardagliga liv finns det möjlighet att få insatser av hemtjänst. För dig som är äldre och inte längre kan bo kvar hemma finns särskilt boende. I Hagfors kommun finns också möjlighet till korttidsboende för till exempel återhämtning eller för att träna funktioner för att kunna bo kvar hemma.

När du eller en anhörig behöver stöd- och hjälpinsatser kan du göra en ansökan hos kommunens biståndshandläggare.

Brukarundersökning från Socialstyrelsen
Socialstyrelsen genomför varje år en brukarundersökning, "Så tycker de äldre om äldreomsorgen". Undersökningen genomförs från mitten av mars till slutet av maj. Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och omsorg.

Resultatet används för att kunna jämföra kommuner och verksamheter samt för utveckling och förbättring av den egna verksamheten

Sidansvarig

Senast ändrad

2020-10-12

KONTAKTUPPGIFTER

Socialchef
Maria Persson
0563-186 65

Verksamhetschef hemtjänst, biståndsenhet
Monica Davidsson
0563-189 58

Verksamhetschef
särskilt boende, korttidsboende, planeringsenhet

Pernilla Haglund
0563-189 24

Verksamhetschef Hälso- och sjukvård/Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Isa Nyberg
0563-186 26

Verksamhetschef rehabilitering/Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Carina Wiberg
0563-185 27

Verksamhetschef Sjuk-/distriktssköterskor
Stefan Larsson
0563-185 76

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se