logo

Vård, omsorg och rehabilitering

Individ- och omsorgsavdelningen i Hagfors kommun strävar efter att du ska känna dig trygg och kunna bo kvar i din nuvarande bostad så länge det är möjligt.

Om du behöver stöd i ditt vardagliga liv finns det möjlighet att få insatser av hemtjänst. För dig som är äldre och inte längre kan bo kvar hemma finns särskilt boende. I Hagfors kommun finns också möjlighet till korttidsboende för till exempel återhämtning eller för att träna funktioner för att kunna bo kvar hemma.

När du eller en anhörig behöver stöd- och hjälpinsatser kan du göra en ansökan hos kommunens biståndshandläggare.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Socialchef
Maria Persson
0563-186 65

Verksamhetschef hemtjänst, biståndsenhet, planeringsenhet
Monica Davidsson Jansson
0563-189 58

Verksamhetschef
särskilt boende, korttidsboende

Pia Persson
0563-189 24

Verksamhetschef Hälso- och sjukvård/Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Isa Nyberg
0563-186 26

Verksamhetschef rehabilitering/Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Carina Wiberg
0563-185 27

Verksamhetschef Sjuk-/distriktssköterskor
Stefan Larsson
0563-185 76