logo

POSOM-gruppen

POSOM är kort för Psykisk och social omsorg. POSOM-gruppen aktiveras vid större olyckshändelser som har inverkan på och betydelse för ett större antal människor.

POSOM är en del av kommunens beredskap i samband med olyckor och katastrofer. Exempel på sådana allvarliga händelser är följande:

 • Flera människor är direkt drabbade och många är indirekt berörda
 • Barn eller ungdomar är inblandade

POSOM arbetar aldrig direkt på en olycksplats och inte heller med skadade personer.

Vad gör POSOM?

POSOM-gruppen hjälper till genom att stötta drabbade vid olyckor eller katastrofer och på så sätt förebygga psykisk ohälsa på lång sikt. Viktigt är att i första hand bidra med hjälp till självhjälp så att den drabbade med egen kraft kan gå vidare. POSOM fångar upp problem eller svårigheter och slussar vid behov vidare till rätt person eller instans

Några exempel på vad POSOM-gruppen kan hjälpa till med är att:

 • Ge drabbade information om det inträffade, vad som kommer att hända den närmaste tiden och vilken hjälp kommunen kan ge dem.
 • Förmedla kontakter mellan de drabbade, anhöriga och andra inblandade samt räddningstjänst, landsting, polis och andra POSOM-grupper.
 • Se till att de mest grundläggande behoven som till exempel kost, logi, hygien och kläder uppfylls.
 • Finnas till hands för de inblandade tills förhållandena bedöms som acceptabla.

Resurspersoner

Resurspersoner i POSOM har inte jour, utan deltar frivilligt. Det är viktigt att veta att POSOM inte är utbildade terapeuter, utan medmänniskor som hjälper till med praktiska saker i det akuta läget.

I POSOM-gruppen finns representanter från:

 • socialtjänst
 • skola
 • räddningstjänst
 • primärvård
 • kyrkan
 • polis

Publicerad av

Senast ändrad