logo

Medling

Medling – ett möte med möjligheter

Har du blivit utsatt för brott eller har du begått ett brott?

Vad är medling?

Medling innebär att en ung person som begått ett brott och den person som drabbats av brottet möts för att samtala om det som hänt tillsammans med en opartisk medlare.

Medling kan användas vid många olika typer av brott så som skadegörelse, stöld och misshandel. Gärningsmannen ska i första hand vara mellan 15 och 21 år. Även icke straffmyndiga ungdomar kan delta i medling.

Vad kan medlingen innebära för dig som begått ett brott?

I första hand att du får möjligheten att visa att du ångrar vad du gjort och att du vill försöka ställa till rätta så långt det går. Du visar mod genom att möta den du gjort illa. I vissa fall kan då åklagaren besluta att du inte ska åtalas, eftersom du redan gjort upp med offret. Tingsrätten kan också ta hänsyn till att du gjort ett försök att avhjälpa skadan.

Vad kan medlingen innebära för dig som utsatts för brott?

Medling ger dig chansen att få ett ansikte på den som åsamkat dig eller din verksamhet skada. Du får tillfälle att ställa frågor som ofta uppstår vid ett brott, samt förklara vilka konsekvenser brottet fick för dig/ditt företag. Under medlingen finns också möjlighet att sluta ett avtal med den som begått brottet om hur gottgörelse ska ske.
Du kan själv ta initiativ till medling genom att ta kontakt med socialtjänsten, se kontaktinformation på denna sida.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKT

Vid behov av medling ta kontakt med socialtjänsten i kommunen

Hagfors kommuns socialsekreterare, barn och ungdomsgruppen.

Telefontid:
måndag-fredag 8.30-9.30.

Vxl: 0563-185 00