logo

Yrkesvux Serviceassistent


undersida bild

 

Serviceutbildingen är ett yrkespaket som vänder sig till dig som vill läsa en lite kortare yrkesutbildning och har godkänt betyg från SFI B/C eller motsvarande. Du som har ett annat modersmål än svenska läser yrkeskurser på gymnasienivå i kombination med yrkessvenska. Studierna kombineras med praktik som lägger grunden för en brygga ut mot arbetslivet.

Det är möjligt att läsa hela yrkespaketet eller som fristående kurs. De olika kurserna kombineras med orienteringskurser som t ex arbetsmarknadskunskap.

Om utbildningen

Under utbildningen lär du dig grundläggande kunskaper i service och bemötande, hygien, kommunikation och städservice.
Utbildningen ger en god grund till vidare studier på gymnasialnivå eller ett servicearbete inom t ex lokalvård (städning) enklare arbeten i kök/restaurang, butikslager, renhållning etc.

APL (arbetsplatsförlagt lärande=praktik)

Arbetsplatsförlagt lärande dvs praktik är ett viktigt inslag i utbildningen. Under din APL får du nyttiga erfarenheter och en god inblick i arbetslivet med möjlighet att knyta värdefulla framtida kontakter.

Yrkesspaning/studie-och yrkesorientering under ledning av studie-och yrkesvägledare ingår i utbildningen som en grund för vidare studier.

Utbildningen bedrivs på heltid och är CSN berättigande.

Utbildningssstarter sker var 12:e vecka och ansökan nås i länk till höger.

Publicerad av

Senast ändrad