logo

Yrkesvux Serviceassistent


undersida bild

 

Serviceutbildingen är ett yrkespaket som vänder sig till dig som vill läsa en kortare yrkesutbildning. Du som har ett annat modersmål än svenska läser yrkeskurserna i kombination med yrkessvenska och behöver ha avklarat betyg i SFIC innan kursstart.
Studierna kombineras med praktik som är en stor och viktig del i utbildningen. Syftet med praktiken är att förbereda dig som elev för yrkeslivet.

Det är möjligt att läsa hela yrkespaketet eller som fristående kurs. De olika kurserna kombineras med orienteringskurser som t ex arbetsmarknadskunskap.

Om utbildningen

Under utbildningen lär du dig grundläggande kunskaper i service och bemötande, hygien, kommunikation och grundläggande vård och omsorg.
Utbildningen ger en god grund till vidare studier på gymnasialnivå t ex vård-och omsorg eller ett servicearbete inom t ex lokalvård (städning) enklare arbeten i kök/restaurang, butikslager, renhållning etc.

APL (arbetsplatsförlagt lärande=praktik)

Arbetsplatsförlagt lärande är ett viktigt inslag i utbildningen. Under din APL får du nyttiga erfarenheter och en god inblick i arbetslivet med möjlighet att knyta värdefulla framtida kontakter.

Arbetsmarknadskunskap och yrkesorientering

Utbildningen innehåller även orienteringskurser där man under ledning av studie-och yrkesvägledare yrkespana, lär sig grunder för att fatta egna, väl underbygda beslut om framtida val av yrke eller fortsatta studier. Arbetsmarknadskunskap ingår också.

Utbildningen bedrivs på heltid och är CSN berättigande.

Utbildningssstarter sker var 12:e vecka och ansökan nås i länk till höger.

Publicerad av

Senast ändrad