logo

E-faktura för leverantörer

När du har levererat varor eller tjänster till Hagfors kommun ska du enligt lagkrav från och med den 1 april 2019 sända oss din faktura elektroniskt.

Det finns flera sätt att sända oss din faktura elektroniskt på:

  • direkt från ditt ekonomissystem om ditt system har stöd för det (Stäm av med er leverantör)
  • från ditt ekonomisystem genom en virtuell skrivare (Tjänsteleverantör krävs)
  • via vår leverantörsfakturaportal som kan nås från Hagfors Kommuns hemsida
  • via din bank

Om du inte kan skicka e-faktura från ditt ekonomisystem eller annan tjänsteleverantör finns en leverantörsfakturaportal Länk till annan webbplats. (www.inexchange.se Länk till annan webbplats.) där du utan kostnad kan registrera dina fakturor. Via InExchange kan du skicka 100 fakturor per år kostnadsfritt till Hagfors kommun. Är ditt behov större ber vi dig kontakta InExchange för mer information tel. 0500-44 63 60

I länken finns stegvis information om hur du skapar fakturor till kommunen:

Så här registrerar du en e-faktura i vår fakturaportal. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se gärna videon nedan som visar hur det går till att skapa fakturor.

En faktura som skickas till Hagfors kommun ska uppfylla alla lagkrav. För att kommunen ska kunna betala fakturor är det viktigt att det tydligt framgår att det är Hagfors kommun som är fakturamottagare, vad som har levererats och vem inom kommunen som har gjort beställningen. Om nödvändiga uppgifter saknas på fakturan kan den komma att returneras till avsändaren.

För att fakturan ska kunna styras till rätt mottagare så ska fakturan märkas med fakturareferens. Kommunens beställare ska alltid uppge referens vid beställningstillfället. Om beställaren inte uppger något referensnummer ber vi dig att efterfråga detta. Om du registrerar din faktura i leverantörsfakturaportalen anger du detta nummer i fältet som är märkt med Ert referensnummer.

Vi samarbetar med InExchange gällande förmedling av elektroniska fakturor och för att kunna skicka elektroniska fakturor/PEPPOL kan nedanstående information vara till hjälp:

Hagfors kommuns organisationsnummer: 212000-1884

GLN: 7350017207002

PEPPOL ID: 0007:2120001884

Hagfors Kommun
Ekonomienheten
683 80 HAGFORS

Vi vill att PDF fakturor mailas till oss på:

faktura@hagfors.se

Påminnelser och övriga frågor skickas till:
epost: ekonomi@hagfors.se eller telefon 0563-185 15


Publicerad av

Senast ändrad