logo

Brottsofferjouren Värmland

Brottsofferjouren Värmland är en politiskt och religiöst fristående förening. Brottsofferjouren ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga.

undersida bild

Brottsofferjouren Värmland är en ideell organisation som ger kostnadsfritt stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Du kan vara anonym i kontakten med oss. Vi har avgett tystnadslöfte och ingen polisanmälan krävs för att få stöd. Vi erbjuder:

  • Medmänskligt stöd och vägledning under hela rättsprocessen.
  • Information om polisanmälan, rättsprocess och ersättningsfrågor.
  • Stöd vid eventuell rättegång.
  • Hjälp i kontakt med myndigheter och försäkringsbolag.

Kontakt: brottsofferstöd 054 – 18 28 88, stöd i domstol 054 – 18 75 75, info@varmland.boj.se

Brottsofferjourens telefoncentral – 116 006

Publicerad av

Senast ändrad