logo

NYHETER

 • Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

  Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Vid ...
  Läs mer
 • Kommunens telefonväxel ligger nere

  Just nu har har Telia störningar i sina interna system vilket påverkar flera myndigheter däribland Hagfors kommuns växel.
  Läs mer
 • Gör en viktig insats - bli kontaktperson inom LSS och socialpsykiatri

  Vill du göra skillnad i en annan människas liv? Just nu sitter någon och väntar på att få en kontaktperson. Du kan hjälpa den personen till ett aktivare liv. Som kontaktperson fungerar du som en vän m...
  Läs mer
 • Missade provtagningar i badhuset

  Då vi äger en badhusverksamhet är vi skyldiga att göra regelbundna kontroller och provtagningar av badvattnet. Vår tillsynsmyndighet för detta är miljökontoret, som följer upp att provtagning sker.
  Läs mer
 • Personalen ger högt betyg till Hagfors kommun

  Medarbetarundersökningen 2022 visar att personalen trivs att arbeta i Hagfors kommun. Medelbetyget för samtliga frågor i undersökningen är 4,0 på en femgradig skala. Arbetsgivarens inställning till fö...
  Läs mer