logo

Till dig som tar hand om en närstående – nu stärker vi vårt stöd ytterligare

Vi vill erbjuda våra invånare bästa tänkbara stöd – i olika livssituationer. Vi förstår att livet kan svårt när någon nära drabbas av sjukdom eller har en funktionsnedsättning. Som ett led i våra samlade insatser erbjuder vi sedan en tid tillbaka den digitala tjänsten En Bra Plats. Nu blir detta verktyg ännu mer personligt och effektivt.

funktionsnedsatt man skrattar med ansiktet nära anhörig man

Du som redan använder dig av En Bra plats på nätet vet att plattformen riktar sig till en
mängd situationer som kan innebära allt från att en äldre förälder drabbas av demenssjukdom till att ens barn får en NPF-diagnos. Detta digitala hjälpverktyg är nu ännu spetsigare och kraftfullt i sin stöttning tack vare ett generationsbyte. En uppdatering som bland annat innebär guidning med praktisk information och vägledning utifrån olika situationer.

Därför behövs stöd till anhöriga

En känsla av ensamhet är ofta en stor utmaning för den som är anhörig. Dels ska man tackla chocken eller sorgen över en diagnos som förändrar livet för någon man bryr sig om och älskar, dels vill man genast börja hjälpa och stötta. Men hur gör man det, egentligen? Många anhöriga upplever att de får ta på sig en samordnarroll och det är mycket information att minnas, sålla och ta till sig för att kunna hjälpa den närstående till att få en god vård och omsorg. På vägen är det många som känner att deras egen hälsa påverkas. Det blir en ond spiral, som är svår att få stopp på.

Du ÄR inte ensam!

En Bra Plats har en bred famn och riktar sig till alla anhöriga. Du som är mitt i livet, till
exempel, när din partner får en tidig demenssjukdom. Du som är ung och har en förälder med psykisk ohälsa, eller kanske Alzheimer. Du med ett utåtagerande barn med en eller flera NPF-diagnoser. Du med en partner eller nära vän som blir långtidssjuk eller du med ett barn med funktionsnedsättning... Listan är lång över de situationer som livet får för sig att skapa och den anhöriga blir ofta den allra bästa experten på just sin närståendes mående. Men det kan ju också vara så att du som anhörig av olika anledningar inte har möjlighet att vara närvarande och hjälpa till så mycket som du skulle vilja och därför behöver effektiva och välgörande vägar att ta när du får chansen.

På En Bra Plats skapar du dig en egen användarprofil och får utifrån det information som är till nytta för dig, utan att behöva lägga tid på att leta. Du får tillgång till kloka webbutbildningar, intressanta poddar, information om föreningar ochnätverk och tips på nischad litteratur. Du får också lokal koll på vad som händer här i vår kommun i form av informationsträffar och föreläsningar. Skaffa ett användarinlogg på www.enbraplats.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och kliv in i värmen!

SNABBKOLL: VAD ÄR ”EN BRA PLATS”?

  • Ett digitalt hjälpverktyg för dig som är anhörig
  • Du får gallrad och sorterad information som passar din unika situation. Ingen tid behöver slösas bort på att leta i blindo efter fakta, råd eller inspiration.
  • Din kommun uppdaterar plattformen med egen lokal information.
  • Enkla kontaktvägar till kommunens anhörigstöd som kommer att ge dig kontinuitet och trygghet på vägen. Kontaktpersonen kan till exempel vara en anhörigkonsulent eller en sjuksköterska.
  • En Bra Plats är en helt kostnadsfri service för anhöriga

www.enbraplats.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.skaffar du enkelt ett användarinlogg, självklart är du helt anonym!

Publicerad av

Publicerad datum