logo

Gamla Parkgrillen ska rivas

Gamla parkgrillen står övergiven

I nästa vecka kommer rivningen av gamla Parkgrillen, längs Uddeholmsvägen i centrala Hagfors, att starta. Vi ber dig hålla avstånd till arbetsfordon på platsen. Rivningsarbetet beräknas pågå ett par veckor.

Varför tas grillen bort?

Byggnaden är i dåligt skick och ingen verksamhet har bedrivits på länge. Byggnaden är centralt placerad där vi vill se en fin och vårdad centrummiljö. Skicket försämras med tiden och kan på sikt utgöra en fara om den förfaller ytterligare. Utöver det ger det oss en möjlighet att kunna skapa något annat på platsen i form av grönska eller plantering som ger ett trevligare intryck för både invånare och besökare till centrum. Beslut har därför tagits att det är bättre att riva byggnaden.

Ett vackert centrum

Hagfors kommun har som ambition att skapa ett trivsamt och levande centrum. Anpassningar för att förbättra områdets intryck är en del av den ambitionen. Just nu pågår också arbetet med att ta fram en gestaltningsvision i syfte att skapa en vägledning för utformning och utsmyckning inom centrumområdet. Efter rivningen kommer ytan först att göras om till en gräsyta. Sen kommer parkenheten att se över hur vi bäst iordningställer ytan i framtiden.

Publicerad av

Publicerad datum