logo

Bergsskolan - Hybridupplägg fr o m ht 2023

Hagfors Lärcentrum är genom ett hybridupplägg satellitort till Bergsskolan
fr o m höstterminen 2023

ANSÖKAN TILL BERGSSKOLAN ÄR ÖPPEN FRAM TILL DEN 25 augusti

Bergsskolan är en yrkeshögskola där du kan välja att studera Metall-och verkstadsteknik på olika nivåer. Dels Bergsskoletekniker som är en tvåårig utbildning eller till Bergsskoleingenjör som är tre år. I ett unikt samarbete kan Bergsskoleingenjörer från och med hösten 2023 studera två fortsättnings år på KTH, Kungliga Tekniska högskolan, till civilingenjör inom Teknisk materialvetenskap. Metallbranschen behöver många olika kompetenser och efter avklarade studier står du väl rustad att ta dig an branschens utmaningar, men också att göra din egen utvecklingsresa.

"Bergsskolan i Filipstad är industrins skola och vi ger Sveriges bästa utbildningar inom området Järn och Stål. Efter studierna finns fantastiska och breda karriärmöjligheter.
I vårt arbete med breddad rekrytering känns det väldigt spännande att utveckla ett samarbeta med Lärcentrum och stålstaden Hagfors"Jan Håkansson, rektor på Bergsskolan.

NYHET - Hybridupplägg där stora delar av utbildningen går helt på distans - NYHET

Från hösten 2023 erbjuder Bergsskolan i samarbete med Hagfors Lärcentrum ett hybridupplägg där undervisningen till största delen sker helt på distans. Många lektionstillfällen/föreläsningar spelas dessutom in, vilket möjliggör att man kan se på föreläsningarna i efterhand. Du är inte bunden till att följa undervisningen från Lärcentrum, utan studierna kan ske där det passar dig. På Lärcentrum finns tillgång till studiehandledning och den teknik som krävs för distansstudier för den som önskar.
Det förekommer vissa obligatoriska moment varje termin som genomförs på plats på Bergsskolan i Filipstad.

Här ansöker du till bergsskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

"I vår satsning på Lärcentrum för att tillgängliggöra högskole- och universitetsstudier så är vi otroligt glada över de nya möjligheter som Bergsskolans hybridupplägg innebär för oss. Våra kommuninvånare som vill ta nästa steg i sin karriär utan att behöva pendla till lärosätet, ges flexibla studiemöjligheter. Studieområdet tekniker och ingenjörer är dessutom något vi som industriort verkligen vill ligga i framkant med. Distansupplägget möjliggör även att kombinera studierna med arbete, för den som så önskar. Vi är väl medvetna om att det kan vara en avgörande faktor om man tar steget till studier eller ej" Jenny Dahlin, barn- och bildningschef, Hagfors kommun.

 

Du som har frågor eller funderingar runt Bergsskolestudier kan höra av dig direkt till Bergsskolan eller till vår studie-och yrkesvägledare. Kontaktuppgifter i högerspalt.

Publicerad av

Senast ändrad

Kontakt

Rektor

mattias.schelin@edu.hagfors.se

Studie-och yrkesvägledare/samordnare för lärcentrum

viktoria.hedelin@edu.hagfors.se