Hjälptjänster

logo

Barn som far illa

Om du misstänker att ett barn far illa och behöver stöd eller skydd genom socialtjänsten bör du anmäla detta till Barn- och Ungdomsgruppen.

Hur anmäler jag att barn far illa?
Det vanligaste är att man lämnar sitt namn när man gör en anmälan, men du kan vara anonym om du inte uppger ditt namn, eller om inte Barn- och Ungdomsgruppen på annat sätt får kännedom om anmälarens identitet. Det är endast i undantagsfall vi kan hemlighålla anmälarens identitet, men det är inte någon garanti eftersom det slutligen är domstolen som avgör frågan.

Du kan lämna en anmälan antingen muntligt eller skriftligt (se länk nedan till höger). Vill du ringa är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0563-185 00 mellan 08.00 och 16.00 alla vardagar, annars kan du ringa polisen på 114 14, så vidarebefordrar de ärendet till individ-och omsorgsutskottets ordförande.

Du kan alltid kontakta Barn- och Ungdomsgruppen för att få råd och stöd om du är orolig eller har misstankar kring barn eller unga.

Vad händer efter en anmälan?
När en anmälan inkommit till socialtjänsten rörande ett barn som far illa kontaktas alltid vårdnadshavarna. Om barnet är 15 år eller äldre får även barnet själv informationen. Om anmälan avser ett yngre barn görs en bedömning från fall till fall om barnet ska kontaktas i initialskedet.

Socialtjänsten genomför en förhandsbedömning. Detta innebär att vårdnadshavare och barn/den vuxne får ta del av anmälan. De ges möjlighet att bemöta uppgifterna i anmälan. Med detta samtal som grund beslutas om utredning ska inledas eller inte (11:1 Socialtjänstlagen).

Som anmälare kan du kontaktas för förtydligande av uppgifterna i anmälan eller som referent i utredningen.

Sidansvarig

Senast ändrad

2019-08-20

KONTAKTUPPGIFTER

Verksamhetschef IFO
Annica Lövgren
0563-188 71
annica.lovgren@hagfors.se

Gruppledare
Barn och ungdomsgruppen
Carina Stålhandske
0563-186 39
carina.stalhandske@hagfors.se

Telefontid socialsekreterare
0563-185 00
måndag - fredag 08.30-09.30

För akuta ärenden utanför kontorstid, kan du kontakta Socialjouren på nummer
076-139 53 59 (OBS! endast vid akuta ärenden)

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se