logo

Värmlands Unga i Arbete

Hagfors är en av tio kommuner i länet som tillsammans med polis, kriminalvård, frivård samt Region Värmlands folkhälsa. deltar i ”Värmlands Unga i Arbete”. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden.

Bild på människor

Projektet vänder sig till unga i åldern 16-29 år, folkbokförda i Hagfors kommun, som varken arbetar eller studerar. Ida Johansson är projektledare i Hagfors kommun.

- Vi börjar med ett möte där vi tillsammans gör en planering och kommer fram till vad nästa steg kan vara för att komma närmare sysselsättning och egen försörjning. Det är alltid dina behov som styr vårt arbete tillsammans, och vi stöttar dig hela vägen med både motiverande samtal och andra aktiviteter för att stärka ditt självförtroende och psykiska välmående. Vi kan erbjuda bland annat studiebesök hos arbetsgivare, kontakt med SYV (studie- och yrkesvägledare) eller skola, praktik och stöd i kontakt med olika myndigheter, berättar Ida Johansson.

Är du 16-29 år, och varken arbetar eller studerar? Eller känner du en ungdom som behöver stöd? Då är du välkommen att ta direktkontakt med projektledaren Ida Johansson eller gör en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

» Intresseanmälan Värmlands unga i arbete Länk till annan webbplats.

Ida Johansson är projektledare i Hagfors kommun för Värmlands Unga i Arbete.

Ida Johansson är projektledare i Hagfors kommun för Värmlands Unga i Arbete.

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och har beviljats ca 27,5 miljoner. Målgruppen för projektet är unga mellan 16–29 år som varken arbetar eller studerar (UVAS).

Projektets huvudsakliga mål är att utveckla nya arbetssätt och metoder för att minska risken att unga hamnar i utanförskap och kriminalitet, främja att ungdomar lämnar kriminalitet och att nya arbetssätt och metoder utvecklas för att effektivisera ungdomars etablering på arbetsmarknaden.

Publicerad av

Senast ändrad