logo

Nytt!

Tobaksfria nikotinprodukter

Den 1 augusti 2022 träder en ny lag i kraft, lagen om tobaksfria nikotinprodukter.

För att få sälja tobaksfria nikotinprodukter måste du anmäla din verksamhet till kommunen innan den 1 augusti.

Med tobaksfri nikotinprodukt menas en produkt utan tobak som innehåller nikotin för konsumtion, som kallas i vardagligt tal vitt snus, nikotinpåsar eller tobaksfritt snus.

(Lagen omfattar inte tobaksvara, örtprodukt för rökning, elektronisk cigarett (e-cigarett) eller påfyllningsbehållare. Dessa produkter omfattas istället av reglerna i lagen om tobak och liknande produkter.)

Den nya lagen innebär att försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter blir reglerad liksom försäljning av e-cigaretter, tobak och liknande produkter i fråga om åldersgräns, krav på egenkontroll och tillsyn.

För att kunna sälja tobaksfria nikotinprodukter efter den 1 augusti 2022 måste du anmäla din verksamhet till kommunen och bifoga en kopia på ett egenkontrollprogram. Anmälan görs genom att ladda ner anmälningsblanketten i blankettarkivet (se länk till höger) som du fyller i och skickar eller lämnar till kommunen.

Krav på anmälan gäller även om du har sålt produkterna innan och även om du har tillstånd för att sälja tobaksvaror.

Regler och krav

Lagen om tobaksfria nikotinprodukter ställer krav på dig som ska sälja tobaksfria nikotinprodukter. Här är en kort sammanfattning:

Egenkontrollprogram

Du som har ett försäljningsställe som säljer tobaksfria nikotinprodukter måste ha ett egenkontrollprogram. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Egenkontrollprogrammet hjälper dig och din verksamhet att följa reglerna i lagen. När du anmäler försäljning av tobaksfria nikotinprodukter ska enligt lag ett egenkontrollprogram bifogas.

Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt för personalen på försäljningsstället och kunna visas för kommunen och polismyndigheten vid tillsyn. Informera all personal så att de känner till era rutiner och regler för försäljning. Kom ihåg att informera extrapersonal.

Åldersgräns

Tobaksfria nikotinprodukter får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år.

Den som säljer tobaksfria nikotinprodukter är skyldig att försäkra sig om att köparen fyllt 18 år. Om det finns tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras.

Du får inte sälja tobaksfria nikotinprodukter till någon som du misstänker ska lämna över dem till någon under 18 år.

Du ska ha en skylt om åldersgränsen som syns tydligt, till exempel vid kassan.

Marknadsföring och reklam

Marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter ska vara måttfull. Reklam eller andra marknadsföringsåtgärder får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av

tobaksfria nikotinprodukter.

Märkning av tobaksfria nikotinprodukter

På samtliga förpackningar till tobaksfria nikotinprodukter ska det finnas en innehållsdeklaration och en text som upplyser om nikotinets skadeverkningar, en så kallad hälsovarning. Märkningen på förpackningen eller på produkten får inte

antyda att produkten är mindre skadlig än liknande produkter. Den får inte heller likna ett livsmedel eller en kosmetisk produkt.

Bestämmelser om märkning börjar gälla den 1 januari 2023. En produkt som har funnits på marknaden och som tillverkats före den 1 januari 2023 får fortsätta att

säljas fram till och med den 1 juli 2023, även om varan inte uppfyller kraven på märkning.

Kontrollköp

Kontrollköp från kommunen kan förekomma. Ett kontrollköp innebär att en person över 18 år som ser ung ut testar om det går att handla tobaksfria nikotinprodukter utan legitimation. Kommunen får genomföra kontrollköp utan att näringsidkaren underrättas i förväg. Kommunen ska snarast efter genomfört kontrollköp underrätta försäljningsstället om att ett kontrollköp genomförts.

Ska du sluta sälja tobaksfria nikotinprodukter?

När din verksamhet upphör, byter ägare eller om du vill sluta sälja tobaksfria nikotinprodukter ska du skriftligen anmäla det till kommunen.


Publicerad av

Senast ändrad