Hjälptjänster

logo

Barnomsorg

Du som behöver barnomsorg i Hagfors kommun kan välja kommunala förskolor eller föräldrakooperativ. Vi har kvällsöppet till klockan 22.30 på en av förskolorna.

Barnomsorg

Inom förskolan är vi duktiga på att jobba med barn som behöver särskilt stöd. Vi har tillsammans med SKL (Sveriges kommuner och landsting) jobbat med ett projekt ”Tidig upptäckt” som går ut på att i ett tidigt skede upptäcka de barn som behöver extra stöd i sin utveckling. Tillsammans med föräldrarna försöker vi sedan finna de bästa sätten att stötta deras barn. Till vår hjälp har vi ett barnhälsoteam och en specialpedagog.

All personal inom förskolan har tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten gått en fortbildning vad gäller neuropsykiatriska funktionshinder.

Vi har också en bra lärgruppsorganisation med ett antal utvecklingspedagoger, som tillsammans med förskoleledningen planerar och genomför personalens fortbildning.

Kommunens barnomsorg leds av två förskolechefer som utgår från Ekshärad. Det finns 6 kommunala förskolor och 5 föräldrakooperativ.

Ansök om plats i barnomsorg

Fyll i och skicka in blanketten Ansökan till förskola/skolbarnsomsorg/fristående förskola, som du finner i blankettarkivet (länk till höger).

Du kan också välja att kontakta någon av förskolecheferna.           

Sidansvarig

Senast ändrad

2019-08-07

KONTAKTUPPGIFTER

Rektor Solrosen, Prästkragen och Myran

Mia Grahn
0563-540 703
070-206 23 91
marie-louise.gran@edu.hagfors.se


Rektor Milan, Treklövern och Asplund

Shanti Antonsson
0563-189 01
070-256 14 47 shanti.antonsson@edu.hagfors.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se