logo

Barnomsorg

Du som behöver barnomsorg i Hagfors kommun kan välja kommunala förskolor eller föräldrakooperativ. Vi har kvällsöppet till klockan 22.30 på en av förskolorna.

Bild på vuxen håller barnhand i sin

Inom förskolan är vi duktiga på att jobba med barn som behöver särskilt stöd. Vi har tillsammans med SKL (Sveriges kommuner och landsting) jobbat med ett projekt ”Tidig upptäckt” som går ut på att i ett tidigt skede upptäcka de barn som behöver extra stöd i sin utveckling. Tillsammans med föräldrarna försöker vi sedan finna de bästa sätten att stötta deras barn. Till vår hjälp har vi ett barnhälsoteam och en specialpedagog.

All personal inom förskolan har tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten gått en fortbildning vad gäller neuropsykiatriska funktionshinder.

Vi har också en bra lärgruppsorganisation med ett antal utvecklingspedagoger, som tillsammans med förskoleledningen planerar och genomför personalens fortbildning.

Kommunens barnomsorg leds av två rektorer. Det finns 6 kommunala förskolor och 5 föräldrakooperativ.

Ansök om plats i barnomsorg

Fyll i och skicka in blanketten Ansökan till förskola/skolbarnsomsorg/fristående förskola, som du finner i blankettarkivet (länk till höger).

Du kan också välja att kontakta någon av rektorerna.           

Stängningsdagar förskola läsåret 2022-2023

Förskolan kommer under läsåret 2022-2023 att ha fyra stängningsdagar när personalen har kompetensutveckling utifrån implementeringsarbetet med nya läroplanen. Tre av stängningsdagarna kommer att samordnas med skolans studiedagar för att underlätta för vårdnadshavare.

Följande dagar är förskolan stängd:

20 september 2022

1 december 2022

10 februari 2023

2 maj 2023

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Rektor Solrosen, Prästkragen och Myran

Mia Grahn
0563-540 703
070-206 23 91
marie-louise.gran@edu.hagfors.se

Rektor Milan, Treklövern och Asplund

Shanti Antonsson
0563-189 01
070-256 14 47 shanti.antonsson@edu.hagfors.se