Hjälptjänster

logo

Dagverksamhet och dagrehab

Dagverksamhet och dagrehab är träning för dig som har ett funktionshinder.

Kroppen är byggd för rörelse och aktivitet. Det är aldrig för sent att vara fysiskt aktiv. Kroppens rörelseförmåga kan förbättras hela tiden. Du som har svårt att delta i samhällets övriga träningsutbud av olika anledningar är välkommen att delta. Syftet är att du ska kunna upprätthålla och bibehålla dina fysiska och kognitiva funktioner.

Målet är att öka möjligheten för dig att kunna bo kvar i egna hemmet och att du får komma ut och träffa andra i liknande situationer.

Här jobbar arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut och rehabassistenter.

Dagrehabilitering
På dagrehab görs en bedömning av arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut. Du får ett individuellt träningsprogram som är utformat efter dina egna önskemål.
En träningsperiod omfattar cirka 12 gånger.

Dagverksamhet
På dagverksamheten tränar du i grupp men har möjlighet att fortsätta träna enligt tidigare utformat program.

Sidansvarig

Senast ändrad

2019-01-29

KONTAKTINFORMATION

Verksamhetschef rehabilitering
Medicinskt ansvarig för rehabilitering(MAR)

Carina Wiberg
0563-185 27

Kommunrehab
Anna-Maria Florell
Eva Sjöö
0563-189 76
måndag-torsdag 8.30-9.30


BROSCHYRER

Dagverksamhet kommunrehabPDF (pdf, 340 kB)

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se