logo

Hagforsstrategin 2017–2027

Hagforsstrategin 2017–2027 är en gemensam strategi för alla oss som bor, lever och verkar i kommunen. Strategin är framtagen av tjänstemän som arbetar på Hagfors kommun tillsammans med människor som bor, lever och verkar här, genom en omfattande dialogprocess under 2016. Hagforsstrategin innehåller en vision, sju styrkor, fem prioriterade områden med tillhörande åtgärder och 32 mätbara mål.

Strategin blickar framåt och tar avstamp i hur vi som politiker och tjänstemän tillsammans med övriga delar av vår kommun skapar de bästa förutsättningarna för att göra Hagfors kommun till en attraktivare kommun att bo, leva och verka i.

Utvecklingsenheten har ett samordnande ansvar för strategins implementering samt kommunikationen av strategin, dess aktiviteter och arbetet med varumärket för platsen Hagfors kommun. Men Hagforsstrategin är allas och vi alla ska känna att vi har möjlighet att påverka vår kommuns framtid. Alla har också olika förutsättningar och olika intressen.

Är du företagare är du kanske mer intresserad av att genomföra ett projekt med skolan för att förbättra kompetensförsörjningen i kommunen. Är du en förening eller har ett ideellt engagemang så är du kanske intresserad av att skapa ett evenemang som bidrar till ett rikare kulturliv eller kanske ett projekt som stärker integration och mångfald. Det finns många olika sätt att göra vår kommun till en bättre plats och vi kan alla göra skillnad.

Klicka här så kommer du till strategidokumentet som pdf. Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad av

Senast ändrad