logo

Rehabilitering

På kommunrehab arbetar sjukgymnaster/ fysioterapeuter, arbetsterapeuter och rehabassistenter tillsammans för att du ska kunna bibehålla eller förbättra din förmåga att leva ett så aktivt liv som möjligt.

Förmågan att utföra dagliga aktiviteter kan påverkas av funktionsnedsättning till följd av en skada, sjukdom eller ålder. Det kan vidare påverka möjligheterna att klara olika dagliga göromål såsom dusch, toalettbesök, påklädning, matlagning eller förflyttningar.

Arbetsterapeut och eller sjukgymnast/fysioterapeut besöker dig i ditt hem och diskuterar tillsammans med dig svårigheter och möjligheter. Vid behov utformar vi därefter en gemensam plan med insatser.

Insatserna kan bestå av råd och tips, träning i dagliga aktiviteter, översyn av hemmiljön, funktionsträning och/eller hjälpmedel.

Hagfors kommuns uttalade policy är att alla som arbetar inom vård- och omsorgsavdelningen ska ha ett hälsofrämjande förhållningssätt, där du som behöver vård och omsorg uppmuntras att göra så mycket som möjligt själv för att bibehålla dina fysiska förmågor så länge det bara går.

Personal från kommunrehab arbetar nära övriga yrkeskategorier inom vård, omsorg och social omsorg.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Verksamhetschef, rehabilitering
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

Carina Wiberg
0563-185 27

Samordnare
Madelene Warg
0563-186 88

Kommunrehab
Telefontid måndag-fredag 8.00-9.30 (telefonsvarare onsdagar)
0563-189 69

BROSCHYRER

Rehabiliterande förhållningssätt Pdf, 171.2 kB, öppnas i nytt fönster.