logo

Omställning till nära vård

Karta

Nära vård är en nationell omställning som påverkar hela välfärden. Den handlar att flytta vård, hälsa och omsorg närmare invånarna och att göra dem delaktiga i arbetet. Fokus ska flyttas från sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande insatser nära invånarna. För att det ska lyckas behöver man sätta personen och dess behov i centrum. Detta arbete pågår i hela Sverige och såklart även i Hagfors kommun.

Frågan Vad är viktigt för dig? är central i omställningen till nära vård. Frågan gör det möjligt att på ett bättre sätt anpassa insatserna efter individuella förutsättningar och behov. När medarbetare i region och kommun i mötet med individer ställer frågan är det ett sätt att förstå hur de ser på sina behov. Då kan vi erbjuda en mer personlig och sammanhållen hälsa, vård och omsorg. Omställningen innebär att byta fokus från ”Vad är fel på dig?” till ”Vad är viktigt för dig?”.

Personcentrerat arbetssätt i fokus

- Det jag uppskattar mest med omställningen till Nära vård är det personcentrerade arbetssättet som utgår från individens behov och förutsättningar, säger Isa Nyberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hagfors kommun.
- Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den personen man har framför sig. Då kan människor ses som individer med preferenser, behov och resurser som måste förstås för att kunna uppnå bra hälsa. Frågan vad är viktigt för dig? bjuder in till meningsfull dialog och skapar förutsättningar för god vård och omsorg.

Ska komma närmare individen

Syftet med omställningen är att tillsammans ska vården och omsorgen finnas närmare individen. Nära vård är inte en ny organisation eller ett nytt namn på dagens primärvård, även om primärvården utgör ett nav i den nära vården. Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg för att möta utmaningen med växande befolkning och förändrad ålderssammansättning.

Värmlands målbild

Värmlands 16 kommuner och Region Värmland ställer tillsammans om till en nära vård. Under 2021 tog man tillsammans fram en målbild för omställningen - ett arbete som skett i dialog med medarbetare, chefer, ledare, politiker och med värmlänningarna.

» Målbildarbetet under 2021 i Värmland Länk till annan webbplats.

Målbilden för Nära vård i Värmland är godkänd i Värmlandsrådet och beslutas nu formellt i Region Värmland och i länets 16 kommuner. Kommunfullmäktige i Hagfors godkände målbilden den 25 april.

Vår socialchef Maria Persson och medicinskt ansvarig sjuksköterska Isa Nyberg har ingått i de grupp som samordnat målbildsarbetet.
- Det gör att vi har känt stor delaktighet och också haft möjlighet att under en längre tid arbetat internt med frågan. Nu är fokus för oss att implementera målbilden och att skapa delaktighet i arbetet med färdplanen framåt. Att arbeta in den gemensamma målbilden i kommunens målkort är en del av vårt påbörjade strategiska arbetet, säger Maria Persson.

» Samordningsgrupp för målbildsarbetet Länk till annan webbplats.

» Hagfors kommun godkänner målbilden för god och nära vård Länk till annan webbplats.

» Kommuner som godkänt målbilden i Värmland Länk till annan webbplats.

Publicerad av

Senast ändrad

Kontaktuppgifter

Maria Persson, socialchef
maria.persson@hagfors.se
0563- 186 65

Isa Nyberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska
isa.nyberg@hagfors.se
0563- 186 26

Region Värmland
» Nära vård i Värmland Länk till annan webbplats.

Sverige Kommuner och Regioner
» Omställning till nära vård Länk till annan webbplats.