logo

Protokoll 2022 från kommunfullmäktige, styrelse och utskott

Offentlighets- och sekretesslagen Där protokollet innehåller sekretessbelagda uppgifter har texten i protokollet ersatts med uppgiften sekretessärende. Lagens syfte är att skydda enskild persons integritet.

GDPR (Dataskyddsförordningen) Där protokollet innehåller uppgifter som ska skyddas enligt dataskyddsförordningen har texten ersatts med uppgiften skyddande av personuppgift. Lagens syfte är att skydda enskild persons integritet.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKT

Kommunsekreterare, dataskyddsombud
Malin Qvicker
0563-185 79

Förvaltningssekreterare individ- och omsorgsutskottet samt arkivansvarig
Eva Pettersson
0563-186 60

Förvaltningssekreterare barn- och bildningsutskottet
Sara Källvik
0563-187 16

Nämndsekreterare kommunledningsutskottet
Ingela Axelsson
0563-185 70
ingela.axelsson@hagfors.se

Miljö- och byggsekreterare
Anneli Svensson
0563-188 50
miljo.bygg@hagfors.se

 

E-post till Hagfors kommun: kommun@hagfors.se