logo

Blomlådor på gatan

Blomlådor på gatan är ett enkelt sätt att minska bilarnas hastighet och därmed höja trafiksäkerheten i ditt bostadsområde. Du kan få tillstånd att ställa ut blomlådor mellan 15 maj och 15 september. Ansökan ska vara inskickad senast 20 april 2024.

Låg hastighet är helt avgörande för att kunna undvika en olycka och för att minska de skador som kan uppkomma. Är du intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata kan du läsa mer om vad som gäller och hur du ansöker här.

Ansök här

E-tjänst för Ansökan blomlådor som hastighetsdämpande åtgärd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Blankett för Ansökan, blomlådor som hastighetsdämpande åtgärd Pdf, 93 kB.

Övrig information

  • Du som ansvarar för blomlådorna måste bo på den gata där lådorna ställs ut. Du får inte ställa lådorna på andra gator.
  • Efter samråd med Hagfors kommun får lådorna ställas ut under tiden 15 maj till 15 september.
  • Tillstånd lämnas för ett år i taget och Hagfors kommun tar inte ansvar för blomlådor som inte kan användas om blomlådeprojektet avbryts.
  • Gatan där blomlådorna sätts ut måste ha utfarter från fastigheter.
  • En fri sikt på var sida av blomlådorna på minst 50 meter ska uppfyllas.
  • Avståndet mellan två grupper skall vara minst 100 meter.
  • Blomlådorna får inte placeras närmare en gatukorsning än 20 meter.
  • Alla gator i staden är inte aktuella för att placera ut blomlådor. Det gäller t ex huvudvägar.

Prata med dina närmaste grannar
För att inte blomlådorna ska orsaka irritation från andra som bor efter gatan är det viktigt att du informerar om att blomlådor kan ställas ut och skälet till detta. Fyll i ansökan (länk till höger) och skicka in till samhällsbyggnadavdelningen, Dalavägen 10, 683 80 Hagfors.

Bygg lådorna
När du och dina grannar har kommit överens om hur blomlådorna ska placeras får du en ritning på hur de ska byggas. Det är du som kontaktperson, eller tillsammans med dina grannar, som får bekosta och bygga blomlådorna. Reflexerna står vi för och de hämtar du på kommunens centralförråd. Vi vill att blomlådorna har ett likartat utseende så att reflexerna får plats och att lådorna inte går att flytta hur lätt som helst.

Plantering och underhåll av blomlådorna
Detta utföres och bekostas av er boende utmed gatan. Det är viktigt att växterna i blomlådorna underhålls så att det ser snyggt och prydligt ut. Misskötta blomlådor, som trots påtalan inte snyggas till, och blomlådor som står kvar efter 15 september eller trots att snön har kommit, kommer att plockas bort av kommunen på din bekostnad.

Du som är kontaktperson
Om du som kontaktperson åker bort under sommaren eller bor i sommarstugan måste det finnas någon annan person efter gatan som vi kan ta kontakt med om det skulle uppstå något problem eller klagomål på blomlådorna. Det kan också vara så att lådorna flyttas av någon som inte tycker om dem.

Lådorna får inte flyttas
Lådorna får inte flyttas från den överenskomna platsen då detta kan innebära trafikfara eller att framkomligheten begränsas.

Ta gärna med kontakt med Hagfors kommun och bestäm en träff så att vi tillsammans kan bestämma vart lådorna ska placeras. Vi tillhandahåller också reflexer till lådorna.

Vi tar inget ansvar för blomlådor som av någon anledning inte får placeras ut på gatan kommande år.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Frågor om lådornas placering och reflexer:

GVA-chef

Emil Florell
0563-188 46
emil.florell@hagfors.se

Frågor om ansökan och blanketter:
Handläggare
Ingela Axelsson
070-636 06 62
0563-185 70
ingela.axelsson@hagfors.se