logo

Gång- och cykelvägar

I vår kommun finns det flera gång- och cykelvägar. Den allra längsta är Klarälvsbanan som startar i Uddeholm och går ända ner till Karlstad.

Det ska vara enkelt och säkert för dig som går eller cyklar att ta dig fram i Hagfors kommun. Vi arbetar ständigt med att förbättra och utöka gång- och cykelvägnätet för att skapa en trygg och tillgänglig trafikmiljö.

Vi tar särskild hänsyn till att barn och ungdomar ska kunna ta sig till och från skolan på ett säkert sätt via gång- och cykelvägar som binder samman olika bostadsområden.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Driftledare Gata/Trafik/Park
Malin Skoog

Kundtjänst samhällsbyggnad

0563-189 90

Telefontid: 09.00-12.00, måndag-fredag

va-renhallning@hagfors.se