logo

Cisterner

Oljecisterner som läcker kan ställa till med stora skador i miljön och orsaka stora saneringskostnader. Därför finns regler som ska minska riskerna med att förvara olja i cisterner.

Planerar du att installera en oljecistern som är större än 1 kubikmeter behöver du informera miljö- och byggkontoret innan installation. Detta gäller däremot inte cisterner som ska installeras inomhus. Naturvårdsverket har tagit fram regler i form av föreskrifter för cisterner, som du hittar i länklistan till höger. Det är du som har en cistern som är ansvarig för att föreskrifterna följs.

Det krävs bygglov för att anordna fasta cisterner enligt PBF kapitel 6, § 1. Blankett för bygglovsansökan finns i blankettarkivet.

Återkommande kontroll/besiktning
Oljecisterner som rymmer mer än 1 kubikmeter ska besiktas med jämna mellanrum. Besiktningsintervallen bestäms av cisternens rostskydd. Cisterner med bra skydd mot rost måste besiktas vart tolfte år. Cisterner med sämre skydd (vanlig plåt) måste besiktas vart tredje eller sjätte år. Inom vattenskyddsområde ska besiktning ske dubbelt så ofta oavsett rostskydd. I kontrollrapporten för den senaste besiktningen av cisternen framgår tidpunkt för nästa besiktning. Kontrollrapporten är viktig att spara. Den är ditt bevis på att kontrollen är gjord och ska kunna visas upp vid förfrågan.

Cisterner som tas ur bruk
Cisterner som tas ur bruk ska anmälas till miljö- och byggkontoret. Cisterner som inte längre används ska tömmas och rengöras. Dessutom ska åtgärder vidtas som hindrar att cisternen kan fyllas. Det görs lämpligen genom att ta bort påfyllningsanordningarna. Kontakta gärna ett saneringsföretag. Efter tömning och rengöring bör du helst gräva upp och ta bort cisterner i mark. Om cisternen inte tas bort ska den fyllas med sand för att undvika framtida sättningar.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

George Hompis
0563-188 58

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Erik Andersén
0563-188 42

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Natalia Sandberg
0563-186 08

miljo.bygg@hagfors.se

Vi rekommenderar att du bokar tid inför ett besök vid miljö- och byggkontoret för att säkerställa att rätt handläggare finns på plats. Tid bokas via mail eller telefon.