logo

Post och diarie

Dagens postlista är en lista som visar de handlingar som kommit in till kommunen eller kommunens utskott.


Den post som kommer till Hagfors kommun är till största delen offentliga handlingar, det vill säga att vem som helst får ta del av innehållet.

Aktuella postlistor

Presenteras i datumordning, senaste listan överst.
Vi visar de fyra senaste veckorna.

 

Under sommaren pupliceras inte postlistan lika ofta, på grund av mindre mängd inkommande post, samt att det under sommarperioden är uppehåll i nämndernas, utskotten och styrelsens möten.

Trevlig sommar!

 

Har ni några frågor eller vill begära ut handlingar, når ni oss på
e-post: kommun@hagfors.se

Publicerad av

Senast ändrad