Hjälptjänster

logo

Trafik och infrastruktur

Samhällsbyggnadsavdelningen och alla dess enheter finns i de allra flesta delar av våra invånares liv. Vi arbetar för att visa upp Hagfors kommun från sin allra bästa sida och för att du ska ha en så bra vardag som möjligt.

Vad är egentligen ett fungerande samhälle? Det är till exempel rent dricksvatten i kranen, cykelbanor utan gropar eller att det finns papper på skoltoaletten. Det kanske låter som självklarheter, men försök att föreställa dig en vardag utan något av exemplen.

De flesta känner inte till vad vi gör

Det är precis de här sakerna, och mycket annat som vi på kommunens samhällsbyggnadsavdelning jobbar för att det ska fungera. Vi brukar säga att de flesta inte känner till vad vi gör förrän något går fel eller fattas. Avdelningen ansvarar för vatten och avlopp, för att våra gemensamma utomhusmiljöer är i gott skick, att avfallshanteringen fungerar och för städning och mat i kommunens vård- och omsorgsboenden samt skolor.

Kort och gott kan man säga att vi finns i de flesta kommuninvånares vardag.

Sidansvarig

Senast ändrad

2020-01-10

KONTAKTUPPGIFTER

Samhällsbyggnadschef

Louise Sjöholm
0563-187 14
076-135 78 28
louise.sjoholm@hagfors.se

GVA-chef

Emil Florell
0563-188 46
emil.florell@hagfors.se

Driftledare Gata/Trafik/Park

Malin Skoog
0563-186 70
malin.skoog@hagfors.se

Driftledare VA

Johannes Ainegren
0563-188 32
johannes.ainegren@hagfors.se

Driftledare Avfall

Leif Nilsson

0563-189 21

leif.nilsson@hagfors.se

VA-verken

Anders Gustavsson
0563-186 10
anders.gustafsson@hagfors.se

Flygplatschef

Marie-Louise Davidsson
0563-188 54
marie-louise.davidsson@hagfors.se

Fastighetschef

Conny Meijer
0563-189 80
conny.meijer@hagfors.se

Verksamhetsansvarig Serviceenheten

Marie-Louise Karlsson
0563-188 55
marie-louise.karlsson@hagfors.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se