logo

Trafik och infrastruktur

Samhällsbyggnadsavdelningen och alla dess enheter finns i de allra flesta delar av våra invånares liv. Vi arbetar för att visa upp Hagfors kommun från sin allra bästa sida och för att du ska ha en så bra vardag som möjligt.

Vad är egentligen ett fungerande samhälle? Det är till exempel rent dricksvatten i kranen, cykelbanor utan gropar eller att det finns toalettpapper på skoltoaletten. Det kanske låter som självklarheter, men försök att föreställa dig en vardag utan något av exemplen.

De flesta känner inte till vad vi gör

Det är för att just de här sakerna, och mycket annat, ska fungera som kommunens samhällsbyggnadsavdelning finns. Vi brukar säga att de flesta inte känner till vad vi gör förrän något går fel eller fattas. Avdelningen ansvarar bland annat för vatten och avlopp, för att våra gemensamma utomhusmiljöer är i gott skick, att avfallshanteringen
fungerar och för städning och mat i kommunens lokaler och kök.

Kort och gott kan man säga att vi finns i de flesta kommuninvånares vardag.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Kundtjänst samhällsbyggnad

0563-189 90

va-renhallning@hagfors.se

Samhällsbyggnadschef

Louise Sjöholm
0563-187 14
076-135 78 28
louise.sjoholm@hagfors.se

GVA-chef

Emil Florell
0563-188 46
emil.florell@hagfors.se

Driftledare Gata/Trafik/Park

Malin Skoog

Driftledare VA

Johannes Ainegren

Driftledare Avfall

Leif Nilsson

Samordnare VA-verken

Fredrik Halvarsson

Flygplatschef

Marie-Louise Davidsson
070-329 09 48
marie-louise.davidsson@hagfors.se

Fastighetschef

Conny Meijer
0563-189 80
conny.meijer@hagfors.se

Verksamhetsansvarig Serviceenheten

Marie-Louise Karlsson
0563-188 55
marie-louise.karlsson@hagfors.se