logo

Biblioteksplan

Bibliotekslagen (SFS 2013:801) §17 föreskriver att ”kommuner och landsting ska anta planer för sin verksamhet på biblioteksområdet”.

Samhällets öppna rum – biblioteket

Visionen för biblioteken är att de ska finnas till för alla med hänsyn till vars och ens behov och förutsättningar. Det yttersta målet med hela verksamheten är att stärka bildningen och därmed demokratin. Vi ser biblioteken som en självständig kraft i det demokratiska samhällsbygget, en femte statsmakt. Bibliotekens verksamhet och
innehåll är folkets skatter, samtidigt som deras sanningar och fakta utgör en fara för demokratins fiender.

Biblioteksverksamheten i Hagfors kommun

Hagfors kommun har ett huvudbibliotek i Hagfors samt en filial i Ekshärad. Båda biblioteken är integrerade folk- och skolbibliotek. Dessutom har vi i kommunen två utlämningsställen, ett i Råda och ett i Sunnemo. Båda i lokala livsmedelsbutiker med annan servicefunktion. I samarbete med förskolorna och Öppna Förskolan finns möjlighet för föräldrar och barn att låna böcker. Vi erbjuder också Boken kommer till personer med svårighet att ta sig till våra bibliotek.

Biblioteksplan för Hagfors kommun 2020-2023

Biblioteksplanen är ett strategiskt dokument som ska visa på inriktning för Hagfors kommuns bibliotek under perioden 2020-2023. Biblioteksplanen hittar du i den högra spalten under "länkar".

Publicerad av

Senast ändrad

LÄNKAR

Hagfors biblioteksplan 2020-2023

Biblioteksplan Pdf, 205.1 kB, öppnas i nytt fönster.