logo

Renhållningsordning

Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av kommunalt avfall. Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning som antagits av kommunfullmäktige.

En renhållningsordning ska bland annat innehålla föreskrifter och riktlinjer för hantering av avfall inom kommunen. Sunne, Torsby och Hagfors och Munkfors kommuner (SuToHaMu) har gemensamma föreskrifter för avfallshantering. Föreskrifterna innehåller de kommunala bestämmelserna om avfallshantering.

Gällande Renhållningsordning

Här kan du läsa den gällande renhållningsordningen och avfallsplan:

Renhållningsordning och avfallsplan Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad av

Senast ändrad