logo

Psykisk hälsa och suicidprevention

Världshälsoorganisationen (World Health Organization) WHO definierar psykisk hälsa som ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ kan förverkliga sina egna möjligheter, klara av vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och bidra till det samhälle som hen lever i. Psykisk hälsa är alltså inte detsamma som frånvaron av psykisk sjukdom.

Foto: Unsplash/Kelly Sikkema

Psykisk ohälsa är något de flesta kommer i kontakt med genom livet, antingen att man själv upplever någon form av psykisk ohälsa eller genom att någon närstående gör det. Det är ett väldigt brett spann med många olika typer av symtom och diagnoser som ingår och som påverkar vardagen på väldigt olika sätt. Får man rätt behandling behöver en diagnos inte påverka vardagen i större utsträckning, medan vissa psykiska besvär kan påverka vardagen väldigt mycket även om det är relativt kortvarigt.

När det gäller suicid finns det en tydlig koppling till psykisk ohälsa. Ett fullbordat suicid kan ses som den yttersta konsekvensen av ett stort lidande.

Via denna sida finner du information om psykisk hälsa och suicidprevention samt det arbete som görs i Hagfors kommun.

Hagfors kommuns plan för god psykisk hälsa gäller för 2023-2026 och syftar till att bidra till god psykisk hälsa för medborgare i Hagfors kommun och även för att samla resurser för ett gemensamt suicidpreventivt arbete.

Läs mer här Plan god psykisk hälsa

Ladda ner Plan god psykisk hälsa Pdf, 220.8 kB.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Kontaktperson för psykisk hälsa

Verksamhetschef LSS/Socialpsykiatri
Louise Jansson
0563-185 00

Kontaktperson för suicidprevention

Verksamhetschef Sjuksköterskeorganisationen
Stefan Larsson
0563-18500