logo

Nedskräpning

Idag kan man lämna alla typer av avfall vid våra återvinningscentraler. Trots detta drabbas alltfler platser i naturen av nedskräpning.

Nedskräpning innebär att slänga eller lämna avfall där det inte hör hemma. När du har någonting som du vill eller är skyldig att göra dig av med räknas det som avfall. Det kan vara alltifrån glas, plast, kläder och skor till skrotbilar, hemelektronik, möbler, byggavfall och trädgårdsavfall.

Att slänga skräp i naturen kan påverka växter, djur och människor och kan sprida kemiska ämnen och sjukdomar.

Straffbart
Nedskräpning är straffbart enligt miljöbalkens bestämmelser. Det innebär att den som har skräpat ner kan få ett föreläggande med krav på att städa upp efter sig. Vid misstanke om brott lämnas ärendet vidare till polis- eller åklagarmyndighet vilket kan leda till böter eller i värsta fall fängelse.

Tipsa oss
Hittar du sopor, skräp eller skrotbilar på kommunal mark, berätta gärna detta för oss via vårt felanmälansystem Infracontrol som du hittar till höger i menyn.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKT

Miljö och byggkontoret

0563-185 00 (växel)

miljo.bygg@hagfors.se