logo

Arkiv

I arkivet finns handlingar bevarade från 1863. Där förvaras handlingar från de kommuner som efter kommunsammanslagningen 1974 ingår i Hagfors kommun:

Sunnemo kommun 1863-1951
Norra Råda kommun 1863-1973
Ekshärads kommun 1863-1973
Gustav Adolfs kommun 1863-1973
Hagfors Municipalsamhälle 1940-1949
Hagfors Stad 1950-1973
Enskilda arkiv och arkiv från upphörda myndigheter finns också i arkivet.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Kommunsekreterare samt dataskyddsombud

Helena Granlund
0563-188 53

Förvaltningssekrerare barn- och bildningsutskottet samt arkivansvarig

Eva Pettersson
0563-186 60

Förvaltningssekretare individ- och omsorgsutskottet

Malin Qvicker
0563-185 79

Nämndsekreterare samhällsbyggnadsutskottet

Ingela Axelsson
0563-185 70
ingela.axelsson@hagfors.se

Miljö- och byggsekreterare

Anneli Svensson
0563-188 50
miljo.bygg@hagfors.se

Välkommen att kontakta oss via vår e-post

kommun@hagfors.se

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.