logo

Arkiv

I arkivet finns handlingar bevarade från 1863. Där förvaras handlingar från de kommuner som efter kommunsammanslagningen 1974 ingår i Hagfors kommun:

Sunnemo kommun 1863-1951
Norra Råda kommun 1863-1973
Ekshärads kommun 1863-1973
Gustav Adolfs kommun 1863-1973
Hagfors Municipalsamhälle 1940-1949
Hagfors Stad 1950-1973
Enskilda arkiv och arkiv från upphörda myndigheter finns också i arkivet.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Kommunsekreterare, dataskyddsombud

Malin Qvicker
0563-185 79

Förvaltningssekrerare individ- och omsorgsutskottet samt arkivansvarig

Eva Pettersson
0563-186 60

Förvaltningssekrerare barn- och bildningsutskottet

Sara Källvik
0563-187 16

Nämndsekreterare samhällsbyggnadsutskottet

Ingela Axelsson
0563-185 70
ingela.axelsson@hagfors.se

Miljö- och byggsekreterare

Anneli Svensson
0563-188 50
miljo.bygg@hagfors.se

Välkommen att kontakta oss via vår e-post

kommun@hagfors.se