logo

Radonbidrag

Bidrag till radonsanering

Det går inte längre att söka radonbidrag. I statens budget för 2022 finns inga medel avsatta för bidraget. Det innebär att det varken finns pengar till nya ärenden eller till utbetalningar av tidigare ärenden.

På Länsstyrelsen Värmland och Boverkets webbplats finns mer information om bidraget.

Sidansvarig

Senast ändrad