logo

Dricksvatten

I Hagfors kommun är det lokala dricksvattnet omtalat för sin goda smak och höga kvalité.

undersida bild

Dricksvattnet i Hagfors kommun kommer från Ullenverket som ligger i Hagfors. Vattnet pumpas från sjön Stora Ullen till vattenverket, en sträcka på 6 kilometer där det renas i flera steg tills det har dricksvattenkvalitet. Det färdigbehandlade vattnet lagras därefter i en reservoar.

Det finns även ett vattenverk i Sunnemo som levererar vatten till Sunnemo tätort och i Gustavsfors som levererar vatten till Gustavsfors tätort.

Vi levererar också dricksvatten till Munkfors kommun och ända ner till Olsäter i Forshaga kommun.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTINFORMATION

Driftledare VA
Johannes Ainegren
0563-188 32
johannes.ainegren@hagfors.se

Samordnare VA-verken

Fredrik Halvarsson
073-033 82 47
fredrik.halvarsson@hagfors.se

Akuta fel
Akuta fel är sådana fel som kan medföra fara för människor och djurs liv och hälsa alternativt medföra allvarlig skada på egendom eller anläggning.

Kvällstid/jourtid: 054-83 06 90