logo

Älvstranden Bildningscentrum F-9

Grundskoledelen av skolan omfattar förskoleklass årskurs 1-9 och fritidshem. På Älvstranden Bildningscentrum finns även Älvstrandsgymnasiet, bibliotek, kulturskola, fritidsgård och sporthall.

Skolan är indelad i tre enheter för låg-, mellan- och högstadium. Vi har gemensamma lokaler för NO, idrott, musik, bild, slöjd och hemkunskap. Vissa lokaler delas även med gymnasiet.

De senaste åren har vi haft fokus på att utveckla vårt arbetssätt i specialpedagogik och läsning- och skrivning för att bättre kunna stötta varje elev och höja elevernas måluppfyllelse. Målet är att alla elever ska bli behöriga att gå ett nationellt program på gymnasieskolan.

Vi lägger stor vikt vid att skapa en trygg miljö för våra elever. Ett gott samarbete mellan alla i skolan är viktigt för att lyckas. Skolans trygghetsteam arbetar förebyggande och utreder upplevda kränkningar för att främja elevernas arbetsmiljö. Se våra likabehandlingsplaner.

Sidansvarig

Senast ändrad