logo

Delaktighet och tillgänglighet

På den här sidan får du information om delaktighet och tillgänglighet – två grundläggande begrepp som förekommer i funktionshinderpolitiken. Kunskapsbanken är tillgänglig för allmänhet, medarbetare i Hagfors kommun, politiker och samverkanspartners och den är under ständig utveckling.

Fyra unga människor sitter på en äng med armarna om varandra.

Foto: Unsplash/Dim Hou

Nationella målet med funktionshinderspolitiken

Det nationella målet Länk till annan webbplats. med funktionshinderspolitiken är att med utgångspunkt från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och skapa full delaktighet i ett samhälle som har mångfald som grund för personer med funktionsnedsättning. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnperspektivet beaktas.

Hagfors kommuns plan för jämlikhet och delaktighet i samhället

Hagfors kommuns plan för jämlikhet och delaktighet i samhället gäller för 2023–2026 och den sätter en riktning i kommunens framtida arbete med delaktighet och tillgänglighet.

Publicerad av

Senast ändrad