logo

Anpassad gymnasieskola på Älvstrandsgymnasiet

Väljer du anpassad gymnasieskola på Älvstrandsgymnasiet får du en bred och bra utbildning under 4 år.

Individuella programmet Regnbågen

I Hagfors kommun har vi anpassad gymnasieskolans Individuella program. Vi heter Regnbågen och vår verksamhet finns i Älvstrandens bildningscentrum.

Det individuella programmet är till för dig som inte kan gå på ett nationellt program i anpassad gymnasieskola på grund av din funktionsnedsättning.

Det individuella programmet ska utformas på ett sådant sätt att det passar just dig. Utbildningen ska ge dig kunskaper som du kan använda för att du ska få ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Du ska också få kunskaper som gör att du ska kunna vara med att bestämma hur du vill ha det i ditt vardagsliv och för att kunna delta i samhällslivet. Du kan också få göra praktik på en arbetsplats. De individuella programmen innehåller dessa ämnesområden:

 • Estetisk verksamhet
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Natur och miljö
 • Individ och samhälle
 • Språk och kommunikation

Det här lär du dig på programmet

 • Du får arbeta med att utveckla ditt språk och hur du kan samtala med andra och du får lära dig matematik som du behöver i din vardag.
 • Du får också lära dig om naturen och samhället.

 • Tillsammans med andra får du i utbildningen tänka och samtala kring frågor som rör ditt liv.
 • Du får också möjlighet att bättre förstå och använda den engelska som du hör och ser runt omkring dig till exempel i musik, filmer, spel och tidningar.
 • Du får lära dig att kunna visa andra vad du tänker och tycker med hjälp av till exempel dans, bild, musik och teater.
 • Du får kunskaper som ska ge dig möjlighet att klara att sköta ditt hem, din vardagsekonomi och din hälsa.

 

Regnbågen

Genom den här texten vill vi beskriva hur vi på Regnbågen jobbar med anpassad gymnasieskolans individuella program. I den individuella studieplanen anpassas utbildningen efter den enskilda elevens behov och intressen.

Älvstrandens bildningscentrum

Verksamhetens lokaler ligger i Älvstrandens bildningscentrum med många verksamheter i samma byggnad. Här finns hela grundskolan, anpassad grundskola, gymnasium, idrottshallar, bibliotek, bowling, simhall och cafeteria. Vi har tillgång till hemkunskapslokal, idrott med idrottslärare, bild med bildlärare och musik med musiklärare. Vi har också möjlighet till bad i perioder där vi får simundervisning, lek och avslappning.

Skoldagen

Under skoldagen får eleverna en blandning av undervisning gemensamt med sina klasskamrater, i små grupper och enskilt. Vi har ofta praktiska och undersökande

uppgifter som både sker i klassrummet och i närsamhället. Ämnesområdet språk och kommunikation finns med under hela skoldagen där AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) är en viktig del.

Det finns fina utomhusmiljöer i närområdet som vi gärna besöker. Aktiviteterna utomhus innehåller bl.a. promenader, olika spel och skogsutflykter. I våra gemensamma aktiviteter lär vi oss mer om varandra och stärker oss som individer i en grupp. Vi jobbar också kontinuerligt med källsortering och återvinning både i klassrummet och med uppdrag på skolan.

Frukost och lunch äter vi på vår avdelning. Det finns också möjlighet att äta lunch i stora matsalen tillsammans med en vuxen för den som vill.

Praktiska verkstaden

På gångavstånd ligger praktiska verkstaden som vi har tillgång till några timmar i veckan. Där får eleverna tillsammans med verkstadslärare träna på att hantera olika verktyg och tillverka olika föremål i trä.

Praktik

Om eleven är intresserad av att ha en praktikplats försöker vi att finna något som passar. Vi utgår från elevens intressen och förmågor när vi söker passande uppgifter och arbetsplats. En av oss pedagoger är med eleven på praktikplatsen.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Rektor
Mattias Schelin
0563-185 35
mattias.schelin@edu.hagfors.se

Samordnare
Katarina Andersson Säther
073-712 14 56
katarina.andersson.sather@
edu.hagfors.se


Studie- och yrkesvägledare
Karin Pihlström
0563-188 70 karin.pihlstrom@edu.hagfors.se