Hjälptjänster

logo

Blankettarkiv

Autogiro

Information om medgivande autogiroPDF (pdf, 21.5 kB)

Medgivande autogiroPDF (pdf, 101.1 kB)

Medgivande om autogiro Hagforshem AB (e-tjänst)PDF (pdf, 56.7 kB)

Utbildning och barnomsorg

Anmälan personskada, olycksfallPDF (pdf, 431.2 kB)

Ansökan om specialkostPDF (pdf, 182.1 kB)

Ansökan till förskola/skolbarnsomsorg/fristående förskolaPDF (pdf, 93.5 kB)

Ansökan om plats i barnomsorg, bosatt i annan kommunPDF (pdf, 94.3 kB)

Inkomstförfrågan förskola/skolbarnsomsorgPDF (pdf, 37.9 kB)

Ledighetsansökan elev grundskolan och grundsärskolanPDF (pdf, 135.4 kB)

Schema föreskoleverksamhetPDF (pdf, 64 kB)

Schema skolbarnsomsorgPDF (pdf, 61.7 kB)

Skolskjuts vid växelvis boende, ansökanPDF (pdf, 156 kB)

Skolskjuts, ansökan, särskilda skälPDF (pdf, 161.5 kB)

Uppsägning/ändring av plats i förskola/skolbarnsomsorgPDF (pdf, 22.1 kB)

Ansökan om resebidrag eftergymnasiala heltidsstudierPDF (pdf, 31.6 kB)


Älvstrandsgymnasiet

Ansökan om inackorderingstilläggPDF (pdf, 281.8 kB)

Ansökan innebandygymnasietPDF (pdf, 41.7 kB)

Ansökan ishockeygymnasietPDF (pdf, 99.1 kB)

Ansökan om resebidragPDF (pdf, 286.3 kB)


Modersmålsundervisning

Ansökan om modersmålsundervisningPDF (pdf, 76.8 kB)

Avanmälan modersmålsundervisningPDF (pdf, 76.9 kB)


Vuxenutbildning

Ansökan Komvux PDF (pdf, 165.7 kB)

Ansökan LärvuxPDF (pdf, 248.3 kB)


Bevarandebidrag

Ansökan om bevarandebidrag 2016PDF (pdf, 65.8 kB)


Bo och bygga

Anmälan om eldstad och rökkanalPDF (pdf, 84.1 kB)

Förslag till kontrollplan, eldstadPDF (pdf, 15.7 kB)

Förslag till kontrollplan, eldstad och rökkanalPDF (pdf, 14.9 kB)

Förslag till kontrollplan, eldstad och draglådaPDF (pdf, 14.2 kB)

Ansökan om bygglov och andra lovärendenPDF (pdf, 162.3 kB)

Anmälan enligt plan- och byggförordningen; Attefallshus, installation av hiss, ändring i brandskydd och ventilation med meraPDF (pdf, 92.1 kB)

Teknisk beskrivning (bilaga till ansökan/anmälan)PDF (pdf, 99.3 kB)

Anmälan om kontrollansvarigPDF (pdf, 53.5 kB)

Förslag till kontrollplanPDF (pdf, 11 kB)

Förslag till rivningsplan samt inventering av rivningsmassorPDF (pdf, 18.3 kB)

Intyg från fastighetsägarePDF (pdf, 30.4 kB)

Ansökan om planbeskedPDF (pdf, 239.3 kB)


Brandskydd och brandfarliga varor

Ansökan tillstånd brandfarliga varorPDF (pdf, 86.9 kB)

Bilaga 1 FastighetsägarePDF (pdf, 62.3 kB)

Bilaga 2 Separat förteckning brandfarlig varaPDF (pdf, 122 kB)

Anmälan föreståndare hantering brandfarlig varaPDF (pdf, 66.3 kB)

Skriftlig redogörelse för brandskyddPDF (pdf, 262.6 kB)

Anmälan om förvaring av brandfarlig vätskaPDF (pdf, 214 kB)

Anmälan om cistern tagen ur brukPDF (pdf, 74.6 kB)

Anmälan och regler vid tillfällig övernattningplats i lokalPDF (pdf, 212.3 kB) (ex. idrotthall, skolor osv)


Fonder, ansökan

Ansökan stipendium stiftelsen Donationen ÅsarnaPDF (pdf, 20.3 kB)


Föreningar

Ansökan om ledarutbildningsbidragPDF (pdf, 99.6 kB)

Ansökan om evenemang- och utvecklingsbidragPDF (pdf, 156.4 kB)

Regler för evenemang- och utvecklingsbidragPDF (pdf, 148 kB)


Försörjningsstöd

Ansökan om ekonomiskt biståndPDF (pdf, 28 kB)

Ansökan om fortsatt ekonomiskt biståndPDF (pdf, 260.2 kB)


Gator, vägar och parker

Ansökan, grävning i allmän markPDF (pdf, 559.8 kB)

Regler för kommunalt bidrag till enskilda vägarPDF (pdf, 36.5 kB)

Ansökan bidrag, enskild vägPDF (pdf, 25.6 kB)

Ansökan bidrag, enskild väg med statsbidrag PDF (pdf, 29.3 kB)

Ansökan om nedtagning av träd på kommunens markPDF (pdf, 19 kB)

Grannmedgivande vid ansökan om nedtagning av träd på kommunens markPDF (pdf, 99.9 kB)

Ansökan, blomlådor som hastighetsdämpande åtgärdPDF (pdf, 306.2 kB)

Ritning till blomlådaPDF (pdf, 230.9 kB)

Regler för blomlådor som hastighetsdämpande åtgärdPDF (pdf, 262.2 kB)


Hagforshem AB

Bostadsansökan Hagforshem AB (e-tjänst)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bytesansökan Hagforshem ABPDF (pdf, 183.5 kB)

Medgivande om autogiro Hagforshem AB (e-tjänst)PDF (pdf, 56.7 kB)


Lantbruk och djurhållning

Anmälan om lantbrukPDF (pdf, 132.3 kB)

Anmälan om djurhållning inom detaljplanPDF (pdf, 67.2 kB)

 

Livsmedel

Frågor vid misstänkt matförgiftningPDF (pdf, 18.5 kB)

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggningPDF (pdf, 129.4 kB)


Lokaler

Anmälan om badanläggning, lokal för undervisning, hygienisk lokalPDF (pdf, 63.7 kB)

Anmälan om solariePDF (pdf, 61.7 kB)


Lotteritillstånd 

Ansökan om registrering för lotteriPDF (pdf, 119.7 kB)

Anvisningar och information om lotteritillståndPDF (pdf, 83.7 kB)


Miljö

Anmälan om miljöfarlig verksamhetPDF (pdf, 94.9 kB)

Anmälan om kompostering (e-tjänst)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om dispens, slamtömningPDF (pdf, 89 kB)

Anmälan om installation av värmepumpPDF (pdf, 66.1 kB)

Ansökan om dispens från bestämmelserna om strandskyddPDF (pdf, 65 kB)

Anmälan om sanering av misstänkt eller konstaterad förorenad markPDF (pdf, 209.5 kB)

Ansökan om kompostering av latrinPDF (pdf, 146 kB)

Ansökan/Anmälan om spridning av bekämpningsmedelPDF (pdf, 141.5 kB)


Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ansökan om parkeringstillståndPDF (pdf, 298.2 kB)

LäkarutlåtandePDF (pdf, 835.9 kB)

Bilaga till ansökan om parkeringstillståndPDF (pdf, 6.3 MB)


Renhållning

Ansökan om gemensam avfallsbehållarePDF (pdf, 188.4 kB)

Ansökan om gemensam avfallsbehållare - fler än två fastigheterPDF (pdf, 337.3 kB)

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfallPDF (pdf, 212 kB)


Serveringstillstånd

Ansökan om tillstånd enligt alkohollagen för servering av alkoholdryckerPDF (pdf, 50.3 kB)

Anmälan om utsedda serveringsansvariga personerPDF (pdf, 25.9 kB)

Anmälan av lokal vid catering till slutet sällskap, kryddning av spritdryck och/eller anmälan om provsmakning enligt alkohollagen 2010:1622PDF (pdf, 73.2 kB)

Meritförteckning för sökande av tillstånd för alkoholserveringPDF (pdf, 17.8 kB)


Sotning

Ansökan om egen sotningPDF (pdf, 120.7 kB)


Synpunkter och klagomål

Blankett för synpunkter och klagomål, skolanPDF (pdf, 174.7 kB)

Blankett för synpunkter, klagomål och förslag, Individ- och omsorgsavdelningenPDF (pdf, 136.9 kB)


Social omsorg

Ansökan om särskilda insatser socialpsykiatrinPDF (pdf, 99.5 kB)

Ansökan om särskilda insatser LSSPDF (pdf, 103.3 kB)


Tobak

Ansökan om tillstånd av försäljning av tobaksvarorPDF (pdf, 166.3 kB)

FinansieringsplanPDF (pdf, 36.4 kB)

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljningPDF (pdf, 194.5 kB)


Vatten och avlopp

Ansökan anslutning kommunalt vatten och/eller avloppPDF (pdf, 192.6 kB)

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggningPDF (pdf, 82.4 kB)

Intyg från granne, bifogas ansökan om enskild avloppsanläggningPDF (pdf, 49.8 kB)


Vård och omsorg

Ansökan om biståndPDF (pdf, 120.5 kB)

Beställning riksfärdtjänstPDF (pdf, 203.2 kB)

InkomstförfråganPDF (pdf, 96 kB)

Reducering av avgiftPDF (pdf, 79 kB)


Sidansvarig

Senast ändrad

2019-09-19

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se