logo

Blankettarkiv

Autogiro

Information om medgivande autogiro Pdf, 21.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 21.5 kB)

Medgivande autogiro (e-tjänst eller blankett) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medgivande om autogiro Hagforshem AB (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildning och barnomsorg

Anmälan personskada, olycksfall Pdf, 431.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 431.2 kB)

Ansökan om specialkost Pdf, 182.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 182.1 kB)

Ansökan till förskola/fritidshem/fristående förskola Pdf, 145.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 145.6 kB)

Ansökan om plats i barnomsorg, bosatt i annan kommun Pdf, 94.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 94.3 kB)

Inkomstförfrågan förskola/fritidshem Pdf, 53 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 53 kB)

Ledighetsansökan elev grundskolan och grundsärskolan   Pdf, 135.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 135.4 kB)
Ledighetsansökan elev gymnasiet Pdf, 90.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 90.2 kB)

Schema föreskoleverksamhet Pdf, 64 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 64 kB)

Schema fritidshem Pdf, 207.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 207.7 kB)

Skolskjuts vid växelvis boende, ansökan (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolskjuts, ansökan, särskilda skäl Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(e-tjänst)

Uppsägning/ändring av plats i förskola/fritidshem Pdf, 59.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 59.5 kB)

Ansökan om resebidrag eftergymnasiala heltidsstudier Pdf, 31.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 31.6 kB)


Praktisk arbetslivsorientering för grundskola (prao)

PRAO - praktisk arbetslivsorientering för grundskola - fylls i av elev och vårdnadshavare Länk till annan webbplats.

PRAO - praktisk arbetslivsorientering för grundskola- fylls i av arbetsgivare Länk till annan webbplats.

Närvaroanmälan för praoelever i grundskolan Länk till annan webbplats.

Älvstrandsgymnasiet

Ansökan om inackorderingstillägg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(e-tjänst)

Ansökan innebandygymnasiet Pdf, 41.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 41.7 kB)

Ansökan ishockeygymnasiet Pdf, 99.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 99.1 kB)

Ansökan om resebidrag Pdf, 280.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 280.8 kB)

Modersmålsundervisning

Ansökan om modersmålsundervisning Pdf, 76.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 76.8 kB)

Avanmälan modersmålsundervisning Pdf, 76.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 76.9 kB)

Vuxenutbildning

Ansökan Komvux Pdf, 165.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 165.7 kB)

Ansökan Lärvux Pdf, 248.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 248.3 kB)

Bo och bygga

Anmälan om eldstad och rökkanal (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förslag till kontrollplan, eldstad Pdf, 15.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 15.7 kB)

Förslag till kontrollplan, eldstad och rökkanal Pdf, 14.9 kB. (Pdf, 14.9 kB)

Förslag till kontrollplan, eldstad och draglåda Pdf, 14.2 kB. (Pdf, 14.2 kB)

Ansökan om bygglov och andra lovärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(e-tjänst)

Anmälan enligt plan- och byggförordningen; Attefallshus, installation av hiss, ändring i brandskydd och ventilation med mera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(e-tjänst)

Teknisk beskrivning (bilaga till ansökan/anmälan) Pdf, 99.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 99.3 kB)

Anmälan om kontrollansvarig Pdf, 53.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 53.5 kB)

Förslag till kontrollplan Pdf, 11 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 11 kB)

Förslag till rivningsplan samt inventering av rivningsmassor Pdf, 18.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 18.3 kB)

Intyg från fastighetsägare Pdf, 30.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 30.4 kB)

Ansökan om planbesked Pdf, 360 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 360 kB)

Beställning av bygglovshandlingar (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Brandskydd och brandfarliga varor

Ansökan tillstånd brandfarliga varor Pdf, 86.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 86.9 kB)
Bilaga 1 Fastighetsägare Pdf, 62.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 62.3 kB)
Bilaga 2 Separat förteckning brandfarlig vara Pdf, 122 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 122 kB)
Anmälan föreståndare hantering brandfarlig vara Pdf, 66.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 66.3 kB)
Skriftlig redogörelse för brandskydd Pdf, 262.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 262.6 kB)

Anmälan om förvaring av brandfarlig vätska(e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om cistern tagen ur bruk Pdf, 100.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 100.1 kB)

Anmälan och regler vid tillfällig övernattningplats i lokal Pdf, 212.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 212.3 kB) (ex. idrotthall, skolor osv)

Föreningar

Ansökan om ledarutbildningsbidrag Pdf, 99.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 99.6 kB)

Ansökan om evenemang- och utvecklingsbidrag Pdf, 156.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 156.4 kB)

Regler för evenemang- och utvecklingsbidrag Pdf, 148 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 148 kB)

Försörjningsstöd

Nyansökan om ekonomiskt bistånd Pdf, 189 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 189 kB)

Ansökan om fortsatt ekonomiskt bistånd Pdf, 138 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 138 kB)

Gator, vägar och parker

Ansökan, grävning i allmän mark Pdf, 591.6 kB. (Pdf, 591.6 kB)

Regler för kommunalt bidrag till enskilda vägar Pdf, 36.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 36.5 kB)

Ansökan bidrag, enskild väg Pdf, 25.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 25.6 kB)

Ansökan bidrag, enskild väg med statsbidrag Pdf, 29.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 29.3 kB)

Ansökan om nedtagning av träd på kommunens mark Pdf, 19 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 19 kB)

Grannmedgivande vid ansökan om nedtagning av träd på kommunens mark Pdf, 99.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 99.9 kB)

Ansökan, blomlådor som hastighetsdämpande åtgärd Pdf, 128.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 128.7 kB)

Ritning till blomlåda Pdf, 274 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 274 kB)

Regler för blomlådor som hastighetsdämpande åtgärd Pdf, 213.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 213.1 kB)

Hagforshem AB

Bostadsansökan Hagforshem AB (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bytesansökan Hagforshem AB (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medgivande om autogiro Hagforshem AB (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lantbruk och djurhållning

Anmälan om lantbruk Pdf, 132.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 132.3 kB)

Ansökan om djurhållning inom detaljplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(e-tjänst)

Livsmedel

Frågor vid misstänkt matförgiftning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(e-tjänst)

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokaler

Anmälan om badanläggning, lokal för undervisning, hygienisk lokal Pdf, 63.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 63.7 kB)

Anmälan om solarie Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(e-tjänst)

Lotteritillstånd 

Ansökan om registrering för lotteri (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lotteriredovisning Pdf, 36.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 36.9 kB)

Miljö

Anmälan om miljöfarlig verksamhet (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om kompostering av matavfall (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om dispens, slamtömning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(e-tjänst)

Anmälan om installation av värmepump(e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om dispens från bestämmelserna om strandskydd (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om sanering av misstänkt eller konstaterad förorenad mark Pdf, 209.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 209.5 kB)

Ansökan om kompostering av latrin (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan/Anmälan om spridning av bekämpningsmedel (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ansökan om parkeringstillstånd Pdf, 298.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 298.2 kB)

Läkarutlåtande Pdf, 835.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 835.9 kB)

Bilaga till ansökan om parkeringstillstånd Pdf, 6.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 6.3 MB)

Renhållning

Ansökan om gemensam avfallsbehållare Pdf, 113.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 113.8 kB)

Ansökan om gemensam avfallsbehållare - fler än två fastigheter Pdf, 119.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 119.6 kB)

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall Pdf, 108.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 108.8 kB)
Ansökan om uppehåll i tömning av enskilt avlopp Pdf, 103.5 kB. (Pdf, 103.5 kB)

Serveringstillstånd

Ansökan om serveringstillstånd Pdf, 125.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 125.9 kB)

Anmälan om utsedda serveringsansvariga personer Pdf, 20.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 20.9 kB)

Anmälan av lokal vid catering till slutet sällskap, kryddning av spritdryck och/eller anmälan om provsmakning enligt alkohollagen 2010:1622 Pdf, 24.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 24.7 kB)

Finansieringsplan Pdf, 231.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 231.5 kB)

Redovisning av budget Pdf, 211.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 211.8 kB)

Sotning

Ansökan om egen sotning Pdf, 129.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 129.4 kB)

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål inom förskola och skola (e-tjänst) Länk till annan webbplats.
Synpunkter och klagomål inom gymnasieskola och vuxenutbildning (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Synpunkter, klagomål och förslag, Individ- och omsorgsavdelningen (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Social omsorg

Ansökan om särskilda insatser socialpsykiatrin Länk till annan webbplats.(e-tjänst)

Ansökan om särskilda insatser LSS (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tobak

Ansökan om tillstånd av försäljning av tobaksvaror Pdf, 502.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 502.9 kB)

Finansieringsplan Pdf, 36.4 kB. (Pdf, 36.4 kB)

Vatten och avlopp

Ansökan anslutning kommunalt vatten och/eller avlopp Pdf, 192.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 192.6 kB)

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(e-tjänst)
Intyg från granne, bifogas ansökan om enskild avloppsanläggning Pdf, 49.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 49.8 kB)

Ansökan om nyckeltagg till vattenkiosk, för entreprenörer Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.2 MB)

Vård och omsorg

Ansökan om bistånd Pdf, 120.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 120.5 kB)

Beställning riksfärdtjänst Pdf, 203.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 203.2 kB)

Inkomstförfrågan Pdf, 93.2 kB. (Pdf, 93.2 kB)

Reducering av avgift Pdf, 78.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 78.7 kB)

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.