logo

Blankettarkiv

Autogiro

Information om medgivande autogiro Pdf, 21.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Medgivande autogiro (e-tjänst eller blankett) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medgivande om autogiro Hagforshem AB (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildning och barnomsorg

Anmälan personskada, olycksfall Pdf, 91.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om specialkost för förskolebarn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om specialkost för grundskoleelev Länk till annan webbplats.

Ansökan om specialkost för gymnasieelev Länk till annan webbplats.

Ansökan till förskola/fritidshem/fristående förskola Pdf, 145.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om plats i barnomsorg, bosatt i annan kommun Pdf, 94.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Inkomstförfrågan förskola/fritidshem(e-tjänst eller blankett) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ledighetsansökan elev grundskolan och grundsärskolan   Pdf, 135.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Ledighetsansökan elev gymnasiet Pdf, 90.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Schema föreskoleverksamhet Pdf, 64 kB, öppnas i nytt fönster.

Schema fritidshem Pdf, 207.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Skolskjuts vid växelvis boende, ansökan (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolskjuts, ansökan, särskilda skäl Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(e-tjänst)

Uppsägning/ändring av plats i förskola/fritidshem Pdf, 21.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om resebidrag eftergymnasiala heltidsstudier Pdf, 31.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Praktisk arbetslivsorientering för grundskola (prao)

PRAO - praktisk arbetslivsorientering för grundskola - fylls i av elev och vårdnadshavare Länk till annan webbplats.

PRAO - praktisk arbetslivsorientering för grundskola- fylls i av praohandledare Länk till annan webbplats.

Närvaroanmälan för praoelever i grundskolan Länk till annan webbplats.

Älvstrandsgymnasiet

Ansökan om inackorderingstillägg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(e-tjänst)

Ansökan innebandygymnasiet(e-tjänst eller blankett) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan ishockeygymnasiet(e-tjänst eller blanektt) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om resebidrag Pdf, 344.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Modersmålsundervisning

Ansökan om modersmålsundervisning Pdf, 76.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Avanmälan modersmålsundervisning Pdf, 76.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Vuxenutbildning

Ansökan Komvux Pdf, 165.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan Lärvux Pdf, 248.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Bo och bygga

Anmälan om eldstad och rökkanal (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förslag till kontrollplan, eldstad Pdf, 15.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Förslag till kontrollplan, eldstad och rökkanal Pdf, 14.9 kB.

Förslag till kontrollplan, eldstad och draglåda Pdf, 14.2 kB.

Ansökan om bygglov och andra lovärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(e-tjänst)

Anmälan enligt plan- och byggförordningen; Attefallshus, installation av hiss, ändring i brandskydd och ventilation med mera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(e-tjänst)

Teknisk beskrivning (bilaga till ansökan/anmälan) Pdf, 99.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om kontrollansvarig Pdf, 53.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Förslag till kontrollplan Pdf, 11 kB, öppnas i nytt fönster.

Förslag till rivningsplan samt inventering av rivningsmassor Pdf, 18.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Intyg från fastighetsägare Pdf, 30.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om planbesked Pdf, 360 kB, öppnas i nytt fönster.

Beställning av bygglovshandlingar (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Brandskydd och brandfarliga varor

Ansökan tillstånd brandfarliga varor Pdf, 86.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 1 Fastighetsägare Pdf, 62.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 2 Separat förteckning brandfarlig vara Pdf, 122 kB, öppnas i nytt fönster.
Anmälan föreståndare hantering brandfarlig vara Pdf, 117.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Anmälan om förvaring av brandfarlig vätska(e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om cistern tagen ur bruk Pdf, 100.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan och regler vid tillfällig övernattningplats i lokal Pdf, 212.3 kB, öppnas i nytt fönster. (ex. idrotthall, skolor osv)

Ansökan om förvärv/förvaring/handel/överföring av explosiva varor samt godkännande av föreståndare Pdf, 201.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Föreningar

Ansökan om ledarutbildningsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(e-tjänst eller blankett)

Ansökan om evenemang- och utvecklingsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(e-tjänst eller blankett)

Regler för evenemang- och utvecklingsbidrag Pdf, 148 kB, öppnas i nytt fönster.

Försörjningsstöd

Nyansökan om ekonomiskt bistånd Pdf, 168.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om fortsatt ekonomiskt bistånd Pdf, 212.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Gator, vägar och parker

Ansökan, Grävtillstånd, grävning i kommunal mark (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Komplement till ansökan Grävtillstånd, Grävföreskrifter Pdf, 596.9 kB.

Regler för kommunalt bidrag till enskilda vägar Pdf, 36.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan bidrag, enskild väg Pdf, 25.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan bidrag, enskild väg med statsbidrag Pdf, 29.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan, blomlådor som hastighetsdämpande åtgärd (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ritning till blomlåda Pdf, 274 kB, öppnas i nytt fönster.

Regler för blomlådor som hastighetsdämpande åtgärd Pdf, 213.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Hagforshem AB

Bostadsansökan Hagforshem AB (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bytesansökan Hagforshem AB (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medgivande om autogiro Hagforshem AB (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hälsoskyddslokaler

Anmälan om badanläggning, lokal för undervisning, hygienisk lokal Pdf, 63.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om solarie Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(e-tjänst)

Lantbruk och djurhållning

Anmälan om lantbruk Pdf, 132.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om djurhållning inom detaljplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(e-tjänst)

Livsmedel

Frågor vid misstänkt matförgiftning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(e-tjänst)

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lotteritillstånd 

Ansökan om registrering för lotteri (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lotteriredovisning Pdf, 36.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Miljö

Anmälan om miljöfarlig verksamhet (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om kompostering av matavfall (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om dispens, slamtömning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(e-tjänst)

Anmälan om installation av värmepump(e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om dispens från bestämmelserna om strandskydd (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om sanering av misstänkt eller konstaterad förorenad mark Pdf, 209.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om kompostering av latrin (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan/Anmälan om spridning av bekämpningsmedel (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ansökan om parkeringstillstånd Pdf, 298.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Läkarutlåtande Pdf, 835.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga till ansökan om parkeringstillstånd Pdf, 52.6 kB.

Renhållning

Ansökan om gemensam avfallsbehållare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(e-tjänst eller blankett)

Ansökan om gemensam avfallsbehållare - fler än två fastigheter Pdf, 119.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(e-tjänst eller blankett)
Ansökan om uppehåll i tömning av enskilt avlopp Länk till annan webbplats.(e-tjänst eller blankett)

Serveringstillstånd

Ansökan om serveringstillstånd Pdf, 276.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om utsedda serveringsansvariga personer Pdf, 20.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan av lokal vid catering till slutet sällskap, kryddning av spritdryck och/eller anmälan om provsmakning enligt alkohollagen 2010:1622 Pdf, 276.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Finansieringsplan Pdf, 235.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Redovisning av budget Pdf, 211.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan folköl Pdf, 26.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om upphörande av försäljning/servering av folköl elektroniska cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter Pdf, 621.7 kB.

Sotning

Ansökan om egen sotning Pdf, 129.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål inom förskola och skola (e-tjänst) Länk till annan webbplats.
Synpunkter och klagomål inom gymnasieskola och vuxenutbildning (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Synpunkter, klagomål och förslag, Individ- och omsorgsavdelningen (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialpsykiatri och LSS

Ansökan om särskilda insatser socialpsykiatrin Länk till annan webbplats.(e-tjänst)

Ansökan om särskilda insatser LSS (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tobak och e-cigaretter

Ansökan om tillstånd av försäljning av tobaksvaror Pdf, 668.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Finansieringsplan Pdf, 36.4 kB.

Anmälan e-cigaretter och påfyllningsbehållare Pdf, 669.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter Pdf, 398.6 kB.

Vatten och avlopp

Ansökan anslutning kommunalt vatten och/eller avlopp (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(e-tjänst)
Intyg från granne, bifogas ansökan om enskild avloppsanläggning Pdf, 49.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om nyckeltagg till vattenkiosk, för entreprenörer Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Vård och omsorg

Ansökan om bistånd Pdf, 69 kB, öppnas i nytt fönster.

Beställning riksfärdtjänst Pdf, 203.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Inkomstförfrågan (e-tjänst och blankett) Länk till annan webbplats.

Reducering av avgift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan dubbel boendekostnad (e-tjänst och blankett) Länk till annan webbplats.

Publicerad av

Senast ändrad

Samlingssida för e-tjänster och blanketter

Du hittar alla e-tjänster och blanketter här: länk till samlingssidan Länk till annan webbplats.

Där kan du också söka efter den ansökan/anmälan du önskar göra.