Hjälptjänster

logo

Blankettarkiv

Autogiro

Information om medgivande autogiroPDF (pdf, 21.5 kB)

Medgivande autogiro (e-tjänst eller blankett)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Medgivande om autogiro Hagforshem AB (e-tjänst)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utbildning och barnomsorg

Anmälan personskada, olycksfallPDF (pdf, 431.2 kB)

Ansökan om specialkostPDF (pdf, 182.1 kB)

Ansökan till förskola/fritidshem/fristående förskolaPDF (pdf, 145.6 kB)

Ansökan om plats i barnomsorg, bosatt i annan kommunPDF (pdf, 94.3 kB)

Inkomstförfrågan förskola/fritidshemPDF (pdf, 53 kB)

Ledighetsansökan elev grundskolan och grundsärskolan  PDF (pdf, 135.4 kB)
Ledighetsansökan elev gymnasietPDF (pdf, 90.2 kB)

Schema föreskoleverksamhetPDF (pdf, 64 kB)

Schema fritidshemPDF (pdf, 207.7 kB)

Skolskjuts vid växelvis boende, ansökan (e-tjänst)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolskjuts, ansökan, särskilda skällänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(e-tjänst)

Uppsägning/ändring av plats i förskola/fritidshemPDF (pdf, 59.5 kB)

Ansökan om resebidrag eftergymnasiala heltidsstudierPDF (pdf, 31.6 kB)

Älvstrandsgymnasiet

Ansökan om inackorderingstillägglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(e-tjänst)

Ansökan innebandygymnasietPDF (pdf, 41.7 kB)

Ansökan ishockeygymnasietPDF (pdf, 99.1 kB)

Ansökan om resebidragPDF (pdf, 356 kB)

Modersmålsundervisning

Ansökan om modersmålsundervisningPDF (pdf, 76.8 kB)

Avanmälan modersmålsundervisningPDF (pdf, 76.9 kB)

Vuxenutbildning

Ansökan Komvux PDF (pdf, 165.7 kB)

Ansökan LärvuxPDF (pdf, 248.3 kB)

Bo och bygga

Anmälan om eldstad och rökkanal (e-tjänst)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förslag till kontrollplan, eldstadPDF (pdf, 15.7 kB)

Förslag till kontrollplan, eldstad och rökkanalPDF (pdf, 14.9 kB)

Förslag till kontrollplan, eldstad och draglådaPDF (pdf, 14.2 kB)

Ansökan om bygglov och andra lovärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(e-tjänst)

Anmälan enligt plan- och byggförordningen; Attefallshus, installation av hiss, ändring i brandskydd och ventilation med meralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(e-tjänst)

Teknisk beskrivning (bilaga till ansökan/anmälan)PDF (pdf, 99.3 kB)

Anmälan om kontrollansvarigPDF (pdf, 53.5 kB)

Förslag till kontrollplanPDF (pdf, 11 kB)

Förslag till rivningsplan samt inventering av rivningsmassorPDF (pdf, 18.3 kB)

Intyg från fastighetsägarePDF (pdf, 30.4 kB)

Ansökan om planbeskedPDF (pdf, 360 kB)

Beställning av bygglovshandlingar (e-tjänst)länk till annan webbplats

Brandskydd och brandfarliga varor

Ansökan tillstånd brandfarliga varorPDF (pdf, 86.9 kB)
Bilaga 1 FastighetsägarePDF (pdf, 62.3 kB)
Bilaga 2 Separat förteckning brandfarlig varaPDF (pdf, 122 kB)
Anmälan föreståndare hantering brandfarlig varaPDF (pdf, 66.3 kB)
Skriftlig redogörelse för brandskyddPDF (pdf, 262.6 kB)

Anmälan om förvaring av brandfarlig vätska(e-tjänst)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan om cistern tagen ur brukPDF (pdf, 100.1 kB)

Anmälan och regler vid tillfällig övernattningplats i lokalPDF (pdf, 212.3 kB) (ex. idrotthall, skolor osv)

Föreningar

Ansökan om ledarutbildningsbidragPDF (pdf, 99.6 kB)

Ansökan om evenemang- och utvecklingsbidragPDF (pdf, 156.4 kB)

Regler för evenemang- och utvecklingsbidragPDF (pdf, 148 kB)

Försörjningsstöd

Nyansökan om ekonomiskt biståndPDF (pdf, 189 kB)

Ansökan om fortsatt ekonomiskt biståndPDF (pdf, 138 kB)

Gator, vägar och parker

Ansökan, grävning i allmän markPDF (pdf, 591.6 kB)

Regler för kommunalt bidrag till enskilda vägarPDF (pdf, 36.5 kB)

Ansökan bidrag, enskild vägPDF (pdf, 25.6 kB)

Ansökan bidrag, enskild väg med statsbidrag PDF (pdf, 29.3 kB)

Ansökan om nedtagning av träd på kommunens markPDF (pdf, 19 kB)

Grannmedgivande vid ansökan om nedtagning av träd på kommunens markPDF (pdf, 99.9 kB)

Ansökan, blomlådor som hastighetsdämpande åtgärdPDF (pdf, 128.7 kB)

Ritning till blomlådaPDF (pdf, 274 kB)

Regler för blomlådor som hastighetsdämpande åtgärdPDF (pdf, 213.1 kB)

Hagforshem AB

Bostadsansökan Hagforshem AB (e-tjänst)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bytesansökan Hagforshem AB (e-tjänst)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Medgivande om autogiro Hagforshem AB (e-tjänst)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lantbruk och djurhållning

Anmälan om lantbrukPDF (pdf, 132.3 kB)

Ansökan om djurhållning inom detaljplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(e-tjänst)

Livsmedel

Frågor vid misstänkt matförgiftninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(e-tjänst)

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning (e-tjänst)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lokaler

Anmälan om badanläggning, lokal för undervisning, hygienisk lokalPDF (pdf, 63.7 kB)

Anmälan om solarielänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(e-tjänst)

Lotteritillstånd 

Ansökan om registrering för lotteri (e-tjänst)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

LotteriredovisningPDF (pdf, 36.9 kB)

Miljö

Anmälan om miljöfarlig verksamhet (e-tjänst)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan om kompostering av matavfall (e-tjänst)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om dispens, slamtömninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(e-tjänst)

Anmälan om installation av värmepump(e-tjänst)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om dispens från bestämmelserna om strandskydd (e-tjänst)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan om sanering av misstänkt eller konstaterad förorenad markPDF (pdf, 209.5 kB)

Ansökan om kompostering av latrin (e-tjänst)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan/Anmälan om spridning av bekämpningsmedel (e-tjänst)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ansökan om parkeringstillståndPDF (pdf, 298.2 kB)

LäkarutlåtandePDF (pdf, 835.9 kB)

Bilaga till ansökan om parkeringstillståndPDF (pdf, 6.3 MB)

Renhållning

Ansökan om gemensam avfallsbehållarePDF (pdf, 113.8 kB)

Ansökan om gemensam avfallsbehållare - fler än två fastigheterPDF (pdf, 119.6 kB)

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfallPDF (pdf, 108.8 kB)
Ansökan om uppehåll i tömning av enskilt avloppPDF (pdf, 103.5 kB)

Serveringstillstånd

Ansökan om serveringstillståndPDF (pdf, 125.9 kB)

Anmälan om utsedda serveringsansvariga personerPDF (pdf, 20.9 kB)

Anmälan av lokal vid catering till slutet sällskap, kryddning av spritdryck och/eller anmälan om provsmakning enligt alkohollagen 2010:1622PDF (pdf, 24.7 kB)

FinansieringsplanPDF (pdf, 231.5 kB)

Redovisning av budgetPDF (pdf, 211.8 kB)

Sotning

Ansökan om egen sotningPDF (pdf, 129.4 kB)

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål inom förskola och skola (e-tjänst)länk till annan webbplats
Synpunkter och klagomål inom gymnasieskola och vuxenutbildning (e-tjänst)länk till annan webbplats

Synpunkter, klagomål och förslag, Individ- och omsorgsavdelningen (e-tjänst)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Social omsorg

Ansökan om särskilda insatser socialpsykiatrinPDF (pdf, 99.5 kB)

Ansökan om särskilda insatser LSS (e-tjänst)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tobak

Ansökan om tillstånd av försäljning av tobaksvarorPDF (pdf, 502.9 kB)

FinansieringsplanPDF (pdf, 36.4 kB)

Vatten och avlopp

Ansökan anslutning kommunalt vatten och/eller avloppPDF (pdf, 192.6 kB)

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(e-tjänst)
Intyg från granne, bifogas ansökan om enskild avloppsanläggningPDF (pdf, 49.8 kB)

Ansökan om nyckeltagg till vattenkiosk, för entreprenörer PDF (pdf, 1.2 MB)

Vård och omsorg

Ansökan om biståndPDF (pdf, 120.5 kB)

Beställning riksfärdtjänstPDF (pdf, 203.2 kB)

InkomstförfråganPDF (pdf, 93.2 kB)

Reducering av avgiftPDF (pdf, 78.7 kB)

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se