logo

Kontaktfamilj

Kontaktfamiljen är ett regelbundet stöd för ett barn, en tonåring eller en hel familj

Vem behöver en kontaktfamilj?

En kontaktfamilj erbjuds familjer som önskar stöd på olika sätt för sig själva och/eller för sina barn. Det kan gälla ensamstående föräldrar där umgänget med den andre föräldern inte fungerar eller familjer som inte har släkt i närområdet. Ibland är föräldrarna unga och behöver stöd i sin föräldraroll. Ensamstående föräldrar med svagt nätverk kan behöva den andhämtning som det innebär att få vara själv en helg i månaden.

Vad är en kontaktfamilj?

Som kontaktfamilj tar man emot ett barn i sitt hem och sin vardag någon gång i månaden. När barnet kommer på besök gör man vanliga saker. Huvudsaken är att man tar sig tid med barnet.

En kontaktfamilj kan se ut på många olika sätt. Det kan vara två vuxna vars egna barn flyttat hemifrån, en vuxen med eller utan barn eller en barnfamilj som har tid och engagemang även för andras barn. Det viktigaste är att de vuxna är trygga och stabila, både i sig själva och i sitt förhållande.

En viktig förutsättning är också att man är intresserad av andra människor och kan respektera deras bakgrund och integritet. Kontaktfamiljsuppdraget kan pågå från barnet är litet ända upp i tonåren. Vanligast är att det rör sig om ett par års tid.

Hur blir man kontaktfamilj?

Om du är intresserad av att bli kontaktfamilj ska du ringa oss eller skicka e-post så kontaktar vi dig snarast möjligt.

Nästa steg blir ett personligt möte eller ett telefonsamtal med en socialsekreterare. Då ges utförlig information om vad ett kontaktfamiljsuppdrag innebär och du kan också passa på att ställa frågor.

Socialsekreteraren gör sedan en utredning och tar registerutdrag från polis och socialtjänst. Tillsammans pratar vi också om vilken ålder på barnet som passar bäst ihop med den egna familjen och hur ofta ni ska träffas.

En annan sak som tas upp under utredningen är familjens förväntningar på att vara kontaktfamilj. Kanske har familjen ett särskilt fritidsintresse som man gärna vill involvera ett kontaktbarn i. Under pågående uppdrag ges råd och stöd. Du erbjuds att delta i utbildningar och föreläsningar.

Ekonomisk ersättning

När du får ett uppdrag som kontaktfamilj skrivs ett avtal mellan dig/din familj och individ- och omsorgssutskottet.
Den ekonomiska ersättningen är tvådelad

  • En omkostnadsdel som ska täcka kostnader för mat och andra utgifter som ni faktiskt har.
  • En arvodesdel som är en ersättning för det arbete ni gör.

Ersättningen kan variera beroende på barnets ålder och den arbetsinsats som uppdraget kräver.

Olycksfallsförsäkring och ansvarsförsäkring är tecknade av Hagfors kommun.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Verksamhetschef IFO

Charlott Sjöberg
0563-188 71
individochfamiljeomsorg@hagfors.se

Gruppledare
Barn och ungdomsgruppen

Carina Stålhandske
individochfamiljeomsorg@hagfors.se

Telefontid socialsekreterare

0563-185 00
måndag–fredag 08.30-09.30