logo

Möteskalender

Här kan du se kalendern för nämnders, utskotts och styrelsers sammanträden under 2024. Dagordning finns under respektive utskott/nämnds sida.

Totalt alla möten Pdf, 43.1 kB.

  • KF – Kommunfullmäktige, måndagar 18.30
  • KS – Kommunstyrelsen, måndagar 9.00
  • KLU – Kommunledningsutskott, tisdagar 13.15
  • IOU – Individ- och omsorgsutskott, måndagar 13.15
  • MBN – Miljö- och byggnämnden, torsdagar 15.00
  • BoB – Barn- och bildningsutskott, tisdagar, 09.00

Sammanträdesdatum 2024

Sammanträdesdatum 2024 för nämnder, utskott och styrelser


JanuariKF


INSTÄLLT


KS


15


KLU


30


IoU


29


BoB


30


MBN


18


FebruariKF


26


KS


12


KLU


27


IoU


26


BoB


27


MBN


15


MarsKF


25


KS


11


KLU


---


IoU


25


BoB


---


MBN


14


AprilKF


29


KS


15


KLU


2, 29


IoU


22


BoB


2, 29


MBN


INSTÄLLT


MajKF


27


KS


13


KLU


28


IoU


27


BoB


28


MBN


23


JuniKF24KS11KLU---IoU


17


BoB---MBN


20


AugustiKF---KS---KLU


---


IoU


---


BoB


---


MBN


22


SeptemberKF


30


KS


16


KLU


3


IoU


2, 30


BoB


3


MBN


19


OktoberKF


28


KS


14


KLU


1, 29


IoU


28


BoB


1, 29


MBN


17


NovemberKF


25


KS


11


KLU


19


IoU


28


BoB


19


MBN


14


DecemberKF


16


KS


2


KLU


17


IoU


26


BoB


17


MBN


12

 

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Kommunsekreterare, dataskyddsombud

Malin Qvicker
0563-185 79

Förvaltningssekreterare individ- och omsorgsutskottet samt arkivansvarig

Eva Pettersson
0563-186 60

Förvaltningssekreterare barn- och bildningsutskottet

Sara Källvik
0563-187 16

Förvaltningssekreterare kommunledningsutskottet

Ingela Axelsson
0563-185 70
ingela.axelsson@hagfors.se

Miljö- och byggsekreterare

Anneli Svensson
0563-188 50
miljo.bygg@hagfors.se

kommun@hagfors.se