logo

Möteskalender

Här kan du se kalendern för nämnders, utskotts och styrelsers sammanträden under 2023. Dagordning finns under respektive utskott/nämnds sida.

  • KF – Kommunfullmäktige, måndagar 18.30
  • KS – Kommunstyrelsen, måndagar 9.00
  • KLU – Kommunledningsutskott, tisdagar 13.15
  • IOU – Individ- och omsorgsutskott, måndagar 13.15
  • MBN – Miljö- och byggnämnden, torsdagar 15.00
  • BoB – Barn- och bildningsutskott, tisdagar, 09.00

Sammanträdesdatum 2023

Sammanträdesdatum 2023 för nämnder, utskott och styrelser


JanuariKF30

Inställt


KS9KLU31

Inställt


IoU30BoB31MBN19FebruariKF27KS13KLU28IoU27BoB28MBN16MarsKF27KS13KLU28IoU27BoB28MBN16AprilKF24KS11KLU---IoU---BoB---MBN20MajKF29KS15KLU2, 30IoU2, 29BoB2, 30MBN25JuniKF26KS7KLU---IoU26BoB---MBN22AugustiKF---KS---KLU29IoU28BoB29MBN17SeptemberKF25KS11KLU---IoU---BoB---MBN14OktoberKF30KS16KLU3, 31IoU2, 30BoB3, 31MBN19NovemberKF27KS13KLU21IoU20BoB21MBN16DecemberKF18KS4KLU19IoU18BoB19MBN14


Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Kommunsekreterare, dataskyddsombud

Malin Qvicker
0563-185 79

Förvaltningssekreterare individ- och omsorgsutskottet samt arkivansvarig

Eva Pettersson
0563-186 60

Förvaltningssekreterare barn- och bildningsutskottet

Sara Källvik
0563-187 16

Förvaltningssekreterare kommunledningsutskottet

Ingela Axelsson
0563-185 70
ingela.axelsson@hagfors.se

Miljö- och byggsekreterare

Anneli Svensson
0563-188 50
miljo.bygg@hagfors.se

kommun@hagfors.se