logo

Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag för dig som har en varaktig funktionsnedsättning. Bidraget är ett medel för att uppnå samhällets mål att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Kommunen ger bidrag till åtgärder som är reglerade i lagen om bostadsanpassningsbidrag och omfattar de behov som inte kan tillgodoses med hjälpmedel och som inte har krävts enligt bygglagstiftningen.

Vem kan få bostadsanpassningsbidrag?
Bostadsanpassningsbidrag kan du få om du har en bestående funktionsnedsättning – till exempel  kognitiv funktionsnedsättning, rörelsehinder eller nedsatt syn. Det ska finnas en klar koppling mellan din funktionsnedsättning och den åtgärd som du söker bidrag för.

Vad kan bidraget användas till?
Du kan använda bidraget för att bygga om eller göra förändringar i bostadens fasta funktioner och för åtgärder som gör det möjligt för dig att klara dig självständig i ditt hem.


Du kan till exempel

  • ta bort trösklar
  • göra elinstallation för spisvakt  
  • byta ut badkar mot duschplats
  • bredda dörrar
  • montera ramp utomhus

Anpassningarna kan du göra i din permanenta bostad (hyresrätt, bostadsrätt, villa, radhus). Om du inte själv äger fastigheten du bor i, måste du först få godkänt från din fastighetsägare.

Så ansöker du 
För att ansöka om bidraget fyller du i och skickar in blanketten Ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Blanketten kan du beställa hos handläggaren på telefon 0563-186 87 eller via kommunrehab, 0563-189 69.

Du kan även använda e-tjänsten för bostadsanpassningsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tillsammans med blanketten ska du bifoga ett intyg från din arbetsterapeut, sjukgymnast, fysioterapeut, läkare eller annan legitimerad personal. Intyget ska beskriva de svårigheter du har i din bostad.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Blankett och intyg skickar du till:

Hagfors kommun
Nämndsekretariatet
Bostadsanpassning
683 80 Hagfors