logo

Hjälpmedel

Det finns hjälpmedel som kan underlätta din vardag. Om du har svårigheter som påverkar dina möjligheter att klara dina dagliga aktiviteter kan du vara i behov av ett hjälpmedel. Kommunen ansvarar för merparten av personliga hjälpmedel för vuxna.

Vi skapar hjälpmedel

Du kontaktar kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut genom att ringa 0563/189 69, telefontid måndag-fredag 08.00- 09.30. Arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut gör en bedömning av dina behov.

Ditt ansvar för egenvård tydliggörs alltmer inom hälso- och sjukvården och det ökade egenansvaret för hjälpmedel är en del av detta. Ett sätt att skilja på hälso- och sjukvård och egenansvar är att bedöma om åtgärden kräver medicinskt utbildad personal.

Hjälpmedel som du ansvarar för att köpa själv

Exempel på hjälpmedel som du ansvara för att köpa själv:

 • Matlagningshjälpmedel
 • Bestick och muggar
 • Sax
 • Griptång och strumppådragare
 • Enkel duschpall
 • Stödkäpp
 • Förhöjningsdyna

Om du vill köpa ditt eget hjälpmedel finns det många bra produkter i öppen handel som kan fungera som hjälpmedel. Hjälpmedel har också blivit mer tillgängliga genom att de flesta företag har produktkataloger och hemsidor där man kan beställa hjälpmedel själv. Priset varierar beroende på vad det är för hjälpmedel.

Du kan också kontakta kommunrehab på telefon 0563/189 69, telefontid 08.00-09.30 så kan de berätta vad det finns för olika hjälpmedel att köpa och var du kan köpa hjälpmedlen.

Vid behov av hjälpmedel under en kortare tid

Du kan hyra hjälpmedel från kommunens hjälpmedelsverksamhet om du behöver ett hjälpmedel under en kortare period som är mindre än fyra månader.

Du kan till exempel ha brutit något ben, genomgått en operation eller liknande och märker att du behöver någon form av hjälpmedel för att klara av vardagen lättare.

De hjälpmedel du kan hyra är:

 • Manuell rullstol och transportrullstol
 • Arbetsstol
 • Portabel ramp
 • Duschpall
 • Toaförhöjning
 • Förhöjningsklossar till säng
 • Rollator och gåstativ

Om du har ett långvarigt behov av hjälpmedel

Om du har ett långvarigt behov förskriver legitimerad personal hjälpmedel. Du betalar en avgift för bedömningen men inte för hjälpmedlet. Förskrivning innebär att prova ut, anpassa och ge val till lämplig produkt, informera, instruera och träna, följa upp och utvärdera funktion och nytta. Allt dokumenteras i journal och detta innebär att du blir patient inom hälso- och sjukvården.

Landstinget och kommunerna i Värmland samverkar i en gemensam nämnd, Hjälpmedelsnämnden i Värmland. Nämnden beslutar vilka hjälpmedel som kan förskrivas oavsett var du bor i Värmland, och det är här beslutet om de nya reglerna har fattats.

Om du vill låna hjälpmedel i annan kommun (gäller dig som är på semester i Hagfors och vill låna här) får du betala en hyresavgift för den period det avser. Om du även vill ha hjälpmedel i ditt fritidshus så tillkommer även där en hyresavgift.

Förskrivare av personliga hjälpmedel är arbetsterapeut, sjukgymnast, fysioterapeut och logoped (talhjälpmedel). Förskrivare finns på kommunrehab i Hagfors och sjukhus/vårdcentral.

Förskrivaren gör en bedömning av ditt hjälpmedelsbehov utifrån din funktions och aktivitetsförmåga. Bedömningen sker i din hemmiljö. Avgiften för bedömningen ingår i äldreomsorgstaxan som finns i Hagfors kommun. Valet av produkt (färg eller modell) går inte att överklaga.

Vi har viss väntetid eftersom förskrivare arbetar utifrån en politisk tagen prioriteringsordning. Enklare bashjälpmedel försöker vi ha i lager. Behöver du ett mer avancerat hjälpmedel beställer vi det från hjälpmedelsservice i Karlstad och det kan då ta lite längre tid. Förskrivaren i kommunen levererar/provar ut hjälpmedlet till dig. Du får instruktioner och träning i hur du ska använda hjälpmedlet på rätt sätt, oftast i den miljö där det ska användas.
Förskrivaren ställer in hjälpmedlet så att det passar dig.

Hjälpmedlet är personligt. Förskrivaren ansvarar också för att följa upp att hjälpmedlet fungerar bra. Ibland kan man behöva göra en specialanpassning. Det innebär att våra hjälpmedelstekniker tillverkar ett speciellt tillbehör för att hjälpmedlet ska passa dina behov.

Hjälpmedlet är ett lån

När du inte längre behöver hjälpmedlet ska du lämna tillbaka det. Kontakta då din förskrivare eller lämna tillbaka hjälpmedlet direkt till Kommunrehab i Hagfors.
När du lämnar tillbaka ett hjälpmedel ska det vara väl rengjort, uppmärkt från vem det är ifrån. Avregistrering görs därefter.

Hjälpmedelsförråd

Vi ansvarar för hjälpmedelsförrådet i kommunen. Hos oss kan du lämna tillbaka använda hjälpmedel eller efter överenskommelse besöka oss för att få service på ditt förskrivna hjälpmedel.

Vi kan skapa hjälpmedel för dig som behöver

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Verksamhetschef, rehabilitering
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Carina Wiberg
0563-185 27

Kommunrehab
0563-189 69
telefontid måndag-fredag 8.00-9.30
(telefonsvarare onsdag)

Hjälpmedelsförrådet
0563-189 66
telefontid 8.00-9.30

Besöksadress
Gejersholmsvägen 2
683 80 Hagfors

TEKNISK BEREDSKAP PÅ HELG

Om det blir fel på ett hjälpmedel, till exempel säng, personlyft eller elrullstol under helger, finns en teknisk beredskap att lösa akuta nödsituationer som inte kan vänta till nästkommande vardag.

För mer information, se länk Teknisk beredskap - Region Värmland Länk till annan webbplats.