logo

Tillfällig livsmedelsverksamhet

Tillfälliga verksamheter ska anmälas till miljö- och byggkontoret senast två veckor innan verksamheten startar.

I vissa specifika fall behöver tillfälliga verksamheter inte registreras. Detta gäller när verksamheten bedrivs några få gånger per år och den som driver verksamheten inte är livsmedelsföretagare. Det kan till exempel vara en förening som bakar bullar och säljer på en marknad vid några enstaka tillfällen, eller ett galleri som serverar mat på en vernissage.

Om livsmedelsverksamhet bedrivs vid flera tillfällen, till exempel vid olika festivaler eller mässor, kan en anmälan göras för alla tillfällena på en gång. Om verksamheten sker på olika platser gör du en anmälan för en mobil anläggning.

Om verksamheten inte har en fast plats, till exempel om man åker runt till olika platser och saluhåller eller serverar livsmedel, anses det vara en mobil livsmedelsanläggning. Anmälan för registrering ska göras i den kommun där verksamheten huvudsakligen kommer att bedrivas.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Sofia Kyman
0563-188 47

miljo.bygg@hagfors.se

Vi rekommenderar att du bokar tid inför ett besök vid miljö- och byggkontoret för att säkerställa att rätt handläggare finns på plats. Tid bokas via mail eller telefon.

LÄNKAR

Blanketter