logo

Rutin skadegörelse Barn och bildning

Beslutad 2020-04-23

Trasigt fönster

Ibland händer det som inte får hända. Något går sönder eller blir nedklottrat och förstört. Ibland är det en olyckshändelse men även vårdslöshet och medveten förstörelse förekommer. Det viktigaste är att den som har orsakat skadan direkt meddelar någon personal och berättar ärligt vad som hänt.

Vår rutin då något händer är

Vid konstaterad olyckshändelse

Den som orsakar skadan hjälper till att ställa till rätta.

Vid medveten skadegörelse

Den som har orsakat skadan får ersätta det skadade. Detta kan vara genom att själva städa, tvätta väggar, slipa bord eller betala vad det trasiga kostar. Kommunens fastighetsavdelning har som rutin att alltid polisanmäla all skadegörelse. Verksamheten bör polisanmäla vid brottslig handling.
Om den som orsakat skadan är eller blir känd skall denne ersätta kommunen för de kostnader man haft. Detta kan hanteras på två olika sätt beroende på om vårdnadshavarna har hem/ansvarsförsäkring eller ej.
Finns hem/ansvarsförsäkring skall skadan hanteras enligt alternativ A nedan.
Saknas hem/ansvarsförsäkring skall skadan hanteras enligt alternativ B.

Alternativ A

 • Skadan värderas och lagas av kommunen.
 • Krav på ersättning för skadan sänds till den som orsakat skadan.
 • Den som orsakat skadan gör anmälan till sitt/föräldrarnas hem/ansvarsförsäkringsbolag.
 • Hem/ansvarsförsäkringen reglerar skadan gentemot kommunen.
 • Den som orsakat skadan betalar självrisk till försäkringsbolaget.

Alternativ B

 • Krav på ersättning för skadan sänds till den som orsakat skadan.
 • Beloppet jämkas beroende på ålder enligt gällande riktlinjer. Den som orsakat skadan betalar det jämkade beloppet till kommunen.
 • Jämkning sker enligt nedan:
  < 6 år inget skadestånd
  6-8 år betalas 1/4 av skadan
  9-12 år betalas 1/2 av skadan
  13-14 år betalas 3/4 av skadan
  15-18 år betalas hela skadan
 • Om kostnaderna före jämkning ej uppgår till 100 kronor betalas hela kostnaden.
 • Om kostnaden efter jämkning uppgår till mindre än 100 kronor betalas 100 kronor.

Beslut och betalning

Beslut om ersättningskrav vid skada på verksamhetens egendom fattas enligt barn- och utbildningsutskottets delegationsordning av rektor/chef.

Vårdnadshavaren erhåller en faktura från Hagfors kommun på det belopp som krävs i ersättning för skolans förstörda egendom.

Ett anspråk på skadestånd är ett civilrättsligt krav och inte ett myndighetsbeslut.

Vid utebliven betalning kan kommunen ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten eller väcka talan vid domstol.

Skadeståndslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig

Senast ändrad