logo

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämndens arbetsuppgifter regleras i huvudsak av speciallagstiftning. Miljö- och byggnämnden ansvarar för att bedriva offentlig kontroll över alla livsmedelsanläggningar som är belägna inom Hagfors kommun. Syftet med kontrollen är bland annat att konsumenten ska känna sig trygg med att äta på restaurang eller handla livsmedel i butik.

Nämndens huvudsakliga verksamheter omfattar prövning och tillsyn/kontroll inom följande lagområden:

  • Miljöbalken (miljöfarliga verksamheter, hälsoskydd, täkter, kemiska produkter och biotekniska organismer, förorenade områden, strandskydd samt avfall- och producentansvar)
  • Livsmedelslagstiftning
  • Fastighetsbildningslagstiftning
  • Plan- och bygglagstiftning
  • Jordbruksverkets föreskrift om kadaver och animaliskt avfall
  • Lagstiftning om obligatorisk ventilationskontroll
  • Tobakslagen
  • Alkohollagen 

Lista över ärenden som ska behandlas på miljö- och byggnämndens sammanträde torsdag den 20 oktober 2022 klockan 15:00 kommer under v 41.

 

Publicerad av

Senast ändrad

LEDAMÖTER 2019-2022   

Ordförande
Christer Stenmark (OR)
christer.stenmark@hagfors.se

Vice ordförande
Margret Bergkvist (S)
margret.bergkvist@hagfors.se

Jeroen van Bussel (OR)
jeroen.van.bussel@hagfors.se

Jan Pfeiffer (OR)
jan.pfeiffer@hagfors.se 

Oliver Persson (S)

oliver.persson@hagfors.se


Ingegärd Olsson (S)
ingegard.olsson@hagfors.se

Ola Ekblom (L)
ola.ekblom@hagfors.se

ERSÄTTARE

Thor Millvik (OR)
Ingela Pfeiffer (OR)
Michael Kjellstrand (OR)
Joakim Lander (S)
Ida Säker (S)
Kenneth Henriksson (S)
Stig Hson Luth (C)

LÄNKAR

Miljö- och byggkontoret

Senaste kallelsen till miljö- och byggnämnden

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.