logo

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämndens arbetsuppgifter regleras i huvudsak av speciallagstiftning. Miljö- och byggnämnden ansvarar för att bedriva offentlig kontroll över alla livsmedelsanläggningar som är belägna inom Hagfors kommun. Syftet med kontrollen är bland annat att konsumenten ska känna sig trygg med att äta på restaurang eller handla livsmedel i butik.

Nämndens huvudsakliga verksamheter omfattar prövning och tillsyn/kontroll inom följande lagområden:

  • Miljöbalken (miljöfarliga verksamheter, hälsoskydd, täkter, kemiska produkter och biotekniska organismer, förorenade områden, strandskydd samt avfall- och producentansvar)
  • Livsmedelslagstiftning
  • Fastighetsbildningslagstiftning
  • Plan- och bygglagstiftning
  • Jordbruksverkets föreskrift om kadaver och animaliskt avfall
  • Lagstiftning om obligatorisk ventilationskontroll
  • Tobakslagen
  • Alkohollagen 

Lista över ärenden som ska behandlas på miljö- och byggnämndens sammanträde torsdag den 14 december 2023 kommer under v 49.

 

 

 

Publicerad av

Senast ändrad

LEDAMÖTER 2023-2026   

Ordförande
Christer Stenmark (OR)
christer.stenmark@hagfors.se

Vice ordförande
Anders Johansson (S)
anders.johansson@hagfors.se

Jeroen van Bussel (OR)
jeroen.van.bussel@hagfors.se

Maria Bertelsen (OR)
maria.bertelsen@hagfors.se

Gunnar Björk (OR)

gunnar.bjork@hagfors.se

Margret Bergkvist (S)
margret.bergkvist@hagfors.se

Ingegärd Olsson (S)
ingegard.olsson@hagfors.se


ERSÄTTARE

Thor Millvik (OR)
Michael Kjellstrand (OR)
Ludvig Hülpers (OR)
Samuel Nilsson (OR)
Tomas Pettersson (S)
Håkan Jonsson (S)
Ida Säker (S)

LÄNKAR

Miljö- och byggkontoret

Senaste kallelsen till miljö- och byggnämnden