logo

Ditt ansvar för hjälpmedel

Du har fått låna ett hjälpmedel som tillhör kommunen.

Kom i håg att det är ditt ansvar att

  • följa hjälpmedlets bruksanvisning samt de instruktioner och anvisningar som du fått
  • om ditt behov av hjälpmedlet förändras eller upphör vänd dig till kommunens hjälpmedelsverksamhet
  • på egen hand, eller med hjälp av annan person, sköta och förvara hjälpmedlet på ett ansvarsfullt sätt
  • om något fel uppstår med ditt hjälpmedel, vända dig till kommunens hjälpmedelsverksamhet
  • inte låna ut, hyra ut, sälja eller på annat sätt avyttra lånat hjälpmedel
  • meddela kommunens hjälpmedelsverksamhet om hjälpmedlet skadats, tappats bort eller blivit stulet
  • informera kommunens hjälpmedelsverksamhet vid tillbud/olycka i samband med användandet av hjälpmedlet
  • vända dig till kommunens hjälpmedelsverksamhet om du avser flytta utanför kommunen

Skada och försäkringar

Du kan bli ersättningsskyldig om hjälpmedlet tappas bort eller förstörs genom ovarsam hantering.

Om hjälpmedlet skadas vid transport ska detta anmälas direkt till transportbolaget.Transportskada ersätts inte av kommunen.

Om du har ett hjälpmedel som är stöldbegärligt är det viktigt att du ser över ditt försäkringsskydd.

Återlämning

Hjälpmedel ska återlämnas till kommunen när du inte längre har behov.
Hjälpmedel ska rengöras innan de återlämnas.

Gemensam nämnd i Värmland

Sedan 2004 samverkar landstinget och kommunerna i Värmland i en gemensam nämnd, Hjälpmedelsnämnden i Värmland. Nämnden beslutar vilka hjälpmedel som kan förskrivas oavsett var du bor.

Publicerad av

Senast ändrad

MER INFORMATION

Har du frågor om dina hjälpmedel kontakta
Rehabiliteringsverk-samheten
0563-189 69, telefontid 8-9.30

Hjälpmedelsförrådet 
0563-189 66, telefontid 8-9.30 (telefonsvarare onsdag)

Övriga tider kommunens växel, 0563-185 00

Återlämning av hjälpmedel
ska ske till
Hjälpmedelsförrådet
Geijersholmsvägen 2
683 80 Hagfors
dagtid 8-16.
Hjälpmedlet ska vara märkt med ditt namn och personnummer.

Vårdguiden 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.