logo

Frågor och svar om vår snöröjning

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om snö- och halkbekämpning i Hagfors kommun.

När ska ni ploga i olika områden?
De områden som vi prioriterar i första hand är gång- och cykelvägar, trottoarer, huvudgator i centrum och platser kring våra kommunägda fastigheter såsom vård- och omsorgsboenden och skolor. När alla prioriterade områden har blivit plogade går vi vidare till bostadsområden.

Vi har entreprenörer i Sunnemo, Mjönäs, Ekshärad, Gustavsfors, Sörby, Bergsäng, Gunnerud, Gumhöjden, Geijersholm, Uddeholm och Råda som plogar i samma prioritetsordning.

Varför börjar ni ploga så sent?
Vid rusningstrafik kan vi vänta med att snöröja för att underlätta framkomligheten för trafikanter. Vi avvaktar också om det väntas mer snö det kommande dygnet. Vet vi om att det kommer att komma mycket snö inom de närmaste timmarna så kan vi vänta ytterligare eftersom det inte går att kalla ut bilarna två gånger på raken. Förarna behöver att få vila mellan körningarna.

Hur hanteras snö i korsningar?
Entreprenören ska i största möjliga mån undvika att släppa snö i korsningar. Ibland är detta tyvärr oundvikligt eftersom det till stor del beror på om det finns vägar eller grönytor i närheten där snön kan släppas.

Vem är ansvarig för eventuella skador vid snöröjning?
Alla eventuella skador som sker i samband med snörröjning får respektive entreprenör bekosta. De har ansvar för att ta kontakt med fastighetsägaren om något skulle hända.

Är det tillåtet att skotta ut snön från sin infart på vägen?

Nej, det är inte tillåtet att skotta ut snön på vägen, utan den får man lägga på sin egen tomt. Ligger det snöhögar på vägarna kan detta bli en stor trafikfara. Det kan dröja några timmar innan plogbilen kommer och då kan snön hinna frysa till.

Vem ansvarar för att ta bort snö från trottoarer?
Fastighetsägaren ansvarar för att snö tas bort från trottoaren utanför fastighetsgränsen.

Hur vet ni när ni ska åka ut och ploga?
Vi planerar när vi ska ploga med hjälp av upphandlade väderleksrapporter, men vi gör också egna bedömningar på plats. Vår arbetsledare på GVA-enheten ska bevaka väderläget och sätta in resurser efter hur behoven ser ut.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Kundtjänst samhällsbyggnad

0563-189 90
va-renhallning@hagfors.se

Driftledare Gata/Trafik/Park
Malin Skoog
0563-186 70
malin.skoog@hagfors.se