logo

Kommunrevisionen

Kommunrevisonen består av fem förtroendevalda som är valda av kommunfullmäktige. Revisionen är kommunfullmäktiges verktyg för att granska verksamheten i utskott och styrelser.

Kommunrevisonens arbete styrs av kommunallagen och det reglemente som fastställts av kommunfullmäktige. Årligen granskar revisorerna kommunens och de kommunala bolagens verksamhet. Uppgiften är att kontrollera om verksamheten är laglig och följer de mål som kommunfullmäktige satt upp.

Den kommunala verksamheten granskas och redovisas till kommunfullmäktige i revisionsrapporter. I granskningen prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Kommunrevisionen lämnar varje år en revisionsberättelse till kommunfullmäktige över det gångna kalenderåret samt berättar om ansvarsfrihet kan tillstyrkas.

Varje revisor är självständig men samarbetar i en revisionsgrupp och biträdes av sakkunniga revisorer från KPMG.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKT

Ordförande
Jan Bohlin, 070-576 83 26
jan.bohlin@hagfors.se

Vice ordförande
Claes-Henrik Engström
claes.henrik.engstrom@hagfors.se

Ledamöter
Stig Löfgren
stig.lofgren@telia.com

Irene Runkvist Karlsson
irene.runkvist.karlsson@hagfors.se

Petra Larstorp, petra.larstorp@hagfors.se

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.