logo

Vanliga frågor och svar om lekplatser

Här svarar vi på de vanligaste frågorna när det gäller kommunens lekplatser.

Hur många lekplatser finns det i Hagfors kommun?
I Hagfors kommun finns det 12 lekplatser att upptäcka. Förutom de allmänna lekplatserna sköter vi även om lekplatserna inom våra förskolor och skolor.

Vad är skillnaden mellan en allmän och en kommunal lekplats?
Det är ingen större skillnad faktiskt. Hagfors kommun äger och tar hand om de kommunala lekplatserna som finns i förskola och skola. Elever och personal i verksamheterna har förtur till dessa under skoltid. Självklart är de öppna för allmänheten när eleverna har gått hem för dagen.

En kommunal lekplats kan också vara allmän. Dessa lekparker är inte kopplade till förskola eller skola utan finns i någon av våra parker eller grönområden. Här är det fritt fram att leka när man vill.

Vem ansvarar för lekplatserna?
Samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar för alla kommunala lekplatser. Fastighetsenheten ansvarar för drift och skötsel av lekplatserna som finns inom skola och förskola medan parkenheten sköter om de allmänna.

Hur ofta besiktas lekplatserna?
I lagen finns det inga krav på att lekplatserna ska besiktas. I Hagfors kommun besiktas lekplatserna en gång per år för att de ska vara säkra och trygga för barn att vistas i. Våra medarbetare inom fastighetsenheten kontrollerar även alla lekplatser en gång i veckan. Detta för att vi ska kunna garantera att det inte finns skador på utrustningen eller glas i sanden till exempel.

Hur går en besiktning till?
Lekutrustning som är sliten och trasig repareras, byts ut eller plockas bort. Besiktningen genomförs alltid av en extern expert som gör en okulär kontroll av lekplatsen. Detta innebär att man undersöker och tittar efter fel som är synliga för blotta ögat. Utrustningen testas också för att se om det finns platser där barn kan fastna eller delar som de kan klämma sig på. Till sin hjälp använder experten olika typer av redskap som ska likna fingrar, händer, huvud och hår.

Hur länge håller en lekplats?
En lekplats kan hålla i 15-20 år om den sköts ordentligt.

Vad använder ni för fallunderlag?
Alla som använder våra lekplatser ska kunna leka tryggt. Kan man falla mer än en decimeter måste vi använda en särskild sand som heter EU-sand. Sanden är mjuk, den klumpar inte ihop och den dämpar fallet om ett barn skulle ramla ner från en klätterställning till exempel.

Varför tar kommunen bort lekplatser?
Att vi tar bort en lekplats kan bero på många olika saker. Antalet boende i ett område kan förändras med tiden. När antalet barn minskar plockas utrustningen bort och flyttas till ett annat område där det bor fler barn. Ibland kan det vara att en lekplats används för lite eller att den ligger för nära andra lekplatser som har mer att erbjuda. Nya vanor kan också göra att utrustningen på en lekplats inte känns rolig längre vilket gör att den inte används lika mycket.

Varför tar kommunen bort gungorna på vintern?
Vi vill att barn ska kunna leka och ha roligt utomhus, även på vintern. Att vi tar bort gungorna i våra lekplatser handlar om barnens säkerhet. När marken fryser blir sanden hård vilket ökar risken för skador om någon ramlar ur gungan. Kedjorna på gungorna blir hala när barnen håller i dem vilket gör att de kan tappa taget och ramla ur.

Vilka regler gäller för lekplatser i Sverige?
Läs gärna mer om de lagar, regler och rekommendationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som vi följer i vårt arbete gällande lekplatser och lekredskap.

Vad gör jag om något är trasigt?
Har du besökt en av kommunens lekplatser och upptäckt att något är trasigt? Då vill vi gärna att du gör en felanmälan så att vi får reda på detta.

Publicerad av

Senast ändrad