logo

Definitioner

På denna sida finner du definitioner av olika begrepp rörande delaktighet och tillgänglighet.

Foto: Unsplash/Romain Vignes

Delaktighet handlar om att en person aktivt kan medverka i och vara en del av samhället. Det innebär att i så hög utsträckning som möjligt kunna välja självständigt, fatta egna beslut och påverka sitt eget liv.

Delaktighet inom alla samhällets områden är centralt i funktionshinderspolitiken. Delaktighet gäller alla områden i samhället, till exempel arbetsmarknad, skola och offentliga miljöer (Myndigheten för delaktighet Länk till annan webbplats.).

Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.

Funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen (Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.).

En förutsättning för att många personer med funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga i samhället är tillgänglighet. Tillgänglighet handlar om hur vi utformar samhället.

Tillgänglighet handlar om att kunna ta del av den fysiska miljön och kunna ta sig runt i samhället. Det innebär också att få tillgång till information och kommunikation och att kunna använda produkter, miljöer, program och tjänster.

För att vi ska nå ett mer tillgängligt samhälle krävs att nya miljöer, produkter och tjänster utformas tillgängliga från början. Majoriteten av de produkter, miljöer, program och tjänster som finns i vårt samhälle är redan framtagna. En central del är därför att åtgärda befintliga brister i tillgängligheten (Myndigheten för delaktighet Länk till annan webbplats.).

  • Nedsatt rörelseförmåga
  • Nedsatt syn
  • Nedsatt hörsel, dövhet och dövblindhet samt nedsatt röst och talfunktion
  • Nedsatt kognitiv förmåga
  • Besvär i andningsorgan, allergier eller överkänslighet

Det finns andra nedsättningar i funktionsförmåga som kan leda till andra krav på lokaler, verksamhet och information.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Verksamhetsstrateg

Individ- och omsorgsavdelningen

Kim Henriksson
0563-185 00