logo

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av 9 årskurser.

I anpassade grundskolan läser eleverna ämnen och ämnesområden. Om skolan bedömer att en elev inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i anpassade grundskolans ämnen, kan eleven i stället 4 läsa ämnesområden. Det är också möjligt att läsa en kombination av ämnen och ämnesområden. Skolans rektor kan även bestämma att en elev ska läsa ett eller flera ämnen efter grundskolans kursplaner om lärarna bedömer att eleven skulle klara det.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Rektor

Eva-Lena Jonsson
070-190 48 05
0563-189 03
eva-lena.jonsson@edu.hagfors. se

Älvstranden Bildningscentrum

Deglunden
0563-189 23

LÄNKAR

Blanketter